Informatiebijeenkomst Oldebroek West 3

Op woensdagavond 30 augustus organiseert gemeente Oldebroek een informatiebijeenkomst over het nieuwbouwproject Oldebroek West 3 voor omwonenden en overige belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats in De Zwikmeule (de Talter) aan de Stouwdamsweg 4 in Oldebroek. De inloop is vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. U bent van harte welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Sinds 2021 is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe woonwijk in Oldebroek: Oldebroek West 3. Stedenbouwkundig bureau Bügel Hajema ontwierp - samen met de gemeente en een aantal betrokken inwoners - in de periode 2021/2022 drie mogelijke ontwikkelvarianten voor deze nieuwbouwlocatie. Tijdens de coronaperiode zijn deze varianten gepresenteerd in een digitale informatieruimte. Hierin konden inwoners van Oldebroek hun mening geven over de varianten en opmerkingen en suggesties achterlaten. Veel inwoners en ook raadsleden hebben dit gedaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot twee nieuwe ontwikkelvarianten met de namen “Landschappelijke Rand” en “Tussen de Slagen”. Deze varianten presenteerden we op een speciaal hiervoor belegde informatieavond in november 2022.

Huidige stand van zaken

De afgelopen maanden zijn de twee varianten zoals in november 2022 gepresenteerd, mede naar aanleiding van opmerkingen van bewoners en de ontwikkelingen op de woningmarkt, verder aangepast en aangescherpt. In de aangepaste varianten is ook de nieuwe locatie voor het versneld realiseren van woningen opgenomen. Het is nu tijd om de aangepaste varianten aan u te presenteren en hierover met u in gesprek te gaan.

Informatiebijeenkomst op 30 augustus 2023

U bent van harte welkom op de Oldebroek West 3 informatiebijeenkomst op woensdagavond 30 augustus om 19.30 uur in De Zwikmeule (de Talter) aan de Stouwdamsweg 4 in Oldebroek. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur met een plenaire opening en presentatie. Daarna kunt u in kleiner verband op verschillende plekken in het gebouw in gesprek over de gepresenteerde varianten.

Presentatie terugkijken en meer informatie

Bent u benieuwd naar de plannen maar kunt u niet naar de informatiebijenkomst komen? Of wilt u alles na die tijd nog eens rustig nakijken? Vanaf donderdag 31 augustus kunt u de presentatie bekijken op www.oldebroek.nl/oldebroekwest3. Op deze pagina vindt u nu ook al meer informatie over het project Oldebroek West 3.