Raadsgesprekken 6 en 7 september

Op woensdag 6 en donderdag 7 september zijn er de volgende raadsgesprekken.

Woensdag 6 september, raadscommissie Ruimtegebruik & Leefomgeving

Onderwerp: nieuw gemeentelijke verkeers- en vervoersplan
Aanvang en locatie: 19.30 uur, raadszaal gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Oldebroek)

De gemeente is bezig met het vernieuwen van haar Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). In het GVVP komt de visie van de gemeente te staan op alles wat met verkeer en vervoer te maken heeft. Van de verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg tot de mogelijkheden die deelvervoer biedt. Het GVVP gaat prioriteiten stellen en samenhang zoeken tussen het huidige gebruik van onze wegen en nieuwe ontwikkelingen. Tijdens het raadsgesprek worden de uitkomsten van de gehouden enquête en inloopavonden gepresenteerd aan de gemeenteraadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L). En komen de voorgenomen doelen en ambities van het GVVP aan bod. Het raadsgesprek heeft als doel informatie uit te wisselen, zonder politieke bespreking of besluitvorming; dat komt later, te beginnen in de openbare commissievergadering R&L van dinsdag 12 september.

Dit raadsgesprek is openbaar en u bent welkom. Kijk voor meer informatie ook op de projectwebsite op www.oldebroek.nl onder Bestuur en organisatie - Actueel - Projecten - Verkeers- en Vervoersplan. En voor de bespreking in de commissievergadering van 12 september op www.oldebroek.nl/gemeenteraad.

Donderdag 7 september, raadscommissie Samenleving & Bestuur

Onderwerp: Project renovatie Kamphal
Aanvang en locatie: 20.45 uur, grote zaal in de Brinkhof (Mariënrade 3, Wezep)

Al enige tijd speelt de renovatie, uitbreiding en verduurzaming van sporthal de Kamphal aan de Heikamp in Wezep. Er zijn scenario’s opgesteld en de kosten zijn in beeld gebracht, ook die van een nieuwe sporthal. Inmiddels heeft zich een ontwikkeling aangediend die het college van b&w graag aan de gemeenteraad wil voorleggen voordat definitief wordt besloten over het project Kamphal. Die ontwikkeling betreft de eventuele vorming van een sportcampus door een combinatie van de huidige Kamphal, het tenniscomplex van WTP en een nieuwe sporthal bij het zwembad de Veldkamp. In een dergelijke opzet krijgen binnensport, buitensport en het zwembad een gezamenlijke locatie.

In het raadsgesprek op 7 september is er een toelichting op de stand van zaken van het project Kamphal en de haalbaarheid van een mogelijke sportcampus. Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op 14 september staat de inhoudelijke behandeling van het voorstel op de agenda van de commissie Samenleving en Bestuur, zie ook op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 28 september.