December 2020

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

  30 december 2020

  Lees hier de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester, gegeven op 1 januari 2021 op LocoTV.

 • Vaccineren in Gelderland start vanaf drie grote locaties

  29 december 2020

  Op maandag 18 januari 2021 starten de GGD’en in Gelderland met het vaccineren tegen het coronavirus vanuit drie locaties. Voor Noord-Oost-Gelderland is dat sporthal Mheenpark in Apeldoorn, voor Gelderland-Midden sportcentrum Papendal in Arnhem en voor Gelderland-Zuid een locatie aan de Havenweg in Wijchen.

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten op 17 december?

  29 december 2020

  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn (digitale) vergadering van 17 december 2020 verschillende besluiten genomen.

 • 2020 – Het jaar dat zo gewoon begon

  29 december 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Jaarwisseling anders dan anders

  29 december 2020

  Ook de jaarwisseling is dit keer anders dan anders. Heel anders! We moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven en onze onderlinge contacten beperken. Dat is belangrijk om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Zo zorgen we er samen voor dat de zorg blijft functioneren, zo weinig mogelijk mensen ziek worden en de huidige strenge lockdown zo kort mogelijk duurt.

 • Lever uw kerstboom gratis in

  29 december 2020

  Na de feestdagen kunnen inwoners hun kerstboom gratis inleveren op zes verschillende plaatsen in onze gemeente. Dat kan op woensdag 6 januari van 13.00 – 16.00 uur.

 • Online escaperoom voor jongeren tijdens de lockdown

  24 december 2020

  De gemeente geeft jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 26 jaar de mogelijkheid om een online escaperoom te spelen in de kerstvakantie en de periode erna. Jongeren kunnen de escaperoom gratis spelen met een team van twee tot acht personen, samen met vrienden, de jeugdgroep van de kerk of klasgenoten. Een leuke activiteit om verveling tegen te gaan!

 • Enquête over sport en bewegen: geef uw mening

  22 december 2020

  Gemeente Oldebroek onderzoekt in samenwerking met Goed Bezig Oldebroek de sport- en beweegbehoefte van de inwoners. Dit met als doel om zoveel mogelijk inwoners structureel in beweging te brengen. Waarom sport de één regelmatig en ervaart de ander juist drempels? Om dit scherp te krijgen wordt iedereen vanaf 18 jaar, sportief of niet, uitgenodigd om de enquête in te vullen.

 • De lockdown: u staat er niet alleen voor

  22 december 2020

  Het zijn sobere en voor veel mensen ook sombere tijden. Bijvoorbeeld door minder contact met vrienden en familie, angst voor het virus, financiële zorgen en onzekerheid over de toekomst. Weet dat u er niet alleen voor staat. Hieronder leest u waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

 • Jaarwisseling anders dan anders

  22 december 2020

  Ook de jaarwisseling is dit keer anders dan anders. Heel anders! We moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven en onze onderlinge contacten beperken. Dat is belangrijk om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Zo zorgen we er samen voor dat de zorg blijft functioneren, zo weinig mogelijk mensen ziek worden en de huidige strenge lockdown zo kort mogelijk duurt.

 • Afvalbakken afgesloten

  22 december 2020

  De afval- en hondenpoepbakken in de openbare ruimte worden vanaf woensdag 23 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021 afgesloten. De ondergrondse textiel- en glascontainers worden op donderdag 31 december 2020 afgesloten en worden op zaterdag 2 januari 2021 weer geopend.

 • NIX tijdens de feestdagen

  22 december 2020

  Kerst en oud & nieuw komen eraan. Veel volwassenen drinken dan alcohol. Ook kinderen krijgen dan soms de kans om een glaasje te drinken. Vooral voor kinderen die nog in de groei zijn is het schadelijk om alcohol te drinken. Hoe gaat u daar als ouder tijdens de feestdagen mee om?

 • Twee erepenningen uitgereikt aan inwoners gemeente Oldebroek

  22 december 2020

  Iets eerder dan anders werden er op zaterdag 19 december 2020 twee Oldebroeker erepenningen uitgereikt aan Karin Kreuger uit ’t Loo en Johan Tanghe uit Oldebroek. Op gepaste afstand reikte burgemeester Tanja Haseloop-Amsing de erepenning uit aan de deur. In het nieuwe jaar gaat de gemeente er, wanneer dit weer mogelijk is, op een feestelijke manier nog aandacht aan besteden.

 • Kerst 2020

  22 december 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Kinderen overhandigen pilot ‘Oldebroek-West: een kindveilige wijk’ aan burgemeester Haseloop

  21 december 2020

  Kinderen uit de wijk Oldebroek-West hebben op maandag 21 december 2020 burgemeester Tanja Haseloop de pilot ‘Oldebroek-West: een kindveilige wijk’ aangeboden.

 • Live meekijken met de raadsvergadering

  17 december 2020

  Op donderdag 17 december 2020 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. U kunt de vergadering live meekijken via internet.

 • Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 17 december over?

  15 december 2020

  Donderdag 17 december 2020 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering wordt door middel van videoconferentie gehouden en is te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Bekijken raadsvergadering’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen.

 • Stoken met minder rookoverlast

  15 december 2020

  Nu het winter is, gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer je in huis je houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van jezelf en anderen in je omgeving opleveren. Ook wanneer je de rook niet meer ziet.

 • Beginnende schulden eerder signaleren

  15 december 2020

  Inwoners in de gemeente Oldebroek melden zich vaak (te) laat als zij (langdurige) problemen hebben met het betalen van rekeningen. Door betalingsachterstanden eerder aan te pakken, zijn er meer mogelijkheden voor hulp en kunnen groeiende schulden en eventuele andere problematiek, als gevolg hiervan, worden voorkomen. Daarom slaat de gemeente Oldebroek met partners de handen ineen. Samen willen zij beginnende schulden eerder signaleren en aanpakken. Die gezamenlijke aanpak noemen we vroegsignalering.

 • Genieten van de kleine dingen

  15 december 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Gewijzigde openingstijden

  15 december 2020

  De openingstijden van het gemeentehuis en het Sociaal Team zijn op de volgende data gewijzigd.

 • Gebiedsverbod voor jongeren die overlast veroorzaken

  15 december 2020

  Na een lange periode van onrust en onveilige situaties op en rond het Meidoornplein in Wezep heeft burgemeester Tanja Haseloop-Amsing nu zes gebiedsverboden uitgereikt. Burgemeester Haseloop heeft de betrokken jongeren en hun ouders uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek heeft zij uitgelegd wat een gebiedsverbod inhoudt en waarom zij tot deze maatregel is gekomen. Niet alle jongeren en hun ouders zijn op de uitnodiging ingegaan. Burgemeester Haseloop: "Dat betreur ik, graag had ik in een persoonlijk gesprek, waar de politie ook bij was, de maatregel en de noodzaak hiervan toegelicht."

 • Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

  14 december 2020

  Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij.

 • Vervolg commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving op woensdag 9 december 2020

  Op woensdag 2 december heeft de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving vergaderd. Niet alle agendapunten zijn aan de orde gekomen, daarom vergadert de commissie woensdag 9 december om 20.00 uur verder vanaf agendapunt 09.

 • Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen

  08 december 2020

  Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

 • Winnende ontwerpen verkeersbordenactie bekend

  08 december 2020

  Wethouder Bob Bergkamp en wijkagent Arjan van der Hoek hebben op dinsdag 8 december de winnaars bekend gemaakt van de actie ‘VVN Verkeersborden door kinderen’. Tijdens deze actie gingen kinderen zelf aan de slag met het ontwerpen van verkeersborden om de snelheid van weggebruikers in de woonwijk te verlagen. Leerlingen uit de bovenbouw van de Eben Haëzer, De Timotheusschool en De Regenboog deden mee.

 • Geen klachten, testen wel mogelijk

  08 december 2020

  Vanaf 1 december kunt u zich ook laten testen als u geen klachten hebt, maar wel in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. En het aantal dagen dat u thuis moet blijven na dat contact, is teruggebracht naar 5. U moet dan wel na de test op dag 5 een negatieve testuitslag krijgen.

 • Handen uit de mouwen voor het Kooiveen

  08 december 2020

  Op zaterdag 28 november zijn kinderen uit de buurt rond speelplek het Kooiveen enthousiast aan de slag gegaan met het maken van maquettes voor hun nieuwe speelplek. Deze wordt natuurlijk ingericht dus wordt er veel gebruik gemaakt van takjes, riet, schelpen, blaadjes en keien.

 • Burgemeester en wethouder in gesprek met jongeren over de coronasituatie

  14 december 2020

  Op donderdagavond 10 december van 19.00 tot 20.00 uur kunnen jongeren meedoen aan een livesessie op Instagram met burgemeester Tanja Haseloop-Amsing, wethouder Liesbeth Vos-van de Weg en jongerenwerker Rieneke Uitslag van Nummer 13.

 • In de problemen door de kinderopvangtoeslag?

  08 december 2020

  Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders is onterecht stopgezet en teruggevorderd. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Herkent u zich hier in? Het Sociaal Team van gemeente Oldebroek wil u hierbij helpen en heeft hiervoor een speciaal meldpunt ingericht.

 • We missen jou

  08 december 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Onderhoud aan software: digitale formulieren niet te gebruiken

  03 december 2020

  Op vrijdag 4 december 2020 vanaf 20.00 uur en op zaterdag 5 december de hele dag zijn de online aanvraagformulieren waarbij u moet inloggen met DigiD op onze website niet beschikbaar.

 • Live meekijken commissievergadering commissievergadering Samenleving en Bestuur & Financiën en Bedrijfsvoering

  03 december 2020

  Op donderdag 3 december 2020 om 19.30 uur vergaderen de commissies Samenleving en Bestuur & Financiën en Bedrijfsvoering. De vergadering is live te volgen via internet.

 • Oldebroek voor Mekaar beeldje voor voorzitter Platform Informele Ondersteuning en initiatiefnemer Oldebroek Coronahulp

  02 december 2020

  Op woensdag 2 december 2020 ontving Kees de Jong een Oldebroek voor Mekaar waarderingsbeeldje van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing. Kees de Jong werd in de Raadzaal van het gemeentehuis verrast.

 • Live meekijken commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving

  01 december 2020

  Op woensdag 2 december 2020 om 19.30 uur vergadert de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. De vergadering is live te volgen via internet.

 • Mondkapjes vanaf 1 december verplicht

  01 december 2020

  Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje vanaf 1 december 2020 verplicht. Dit geldt onder andere in winkels, musea, restaurants en theaters.

 • Sinterklaas gaat dit jaar afvalvrij!

  01 december 2020

  Sinterklaas is weer in het land, hoe gezellig! We geven Sint en zijn pieten tips voor duurzame cadeaus en afvalvrij verpakken. Zo eindigt Sinterklaasavond met blije gezichten en niet met bergen afval.

 • Schaatslessen met Goed Bezig

  01 december 2020

  In januari 2021 organiseert Goed Bezig Oldebroek op vier woensdagmiddagen schaatslessen bij De Scheg in Deventer. Kinderen uit groep 4 t/m 8 kunnen zich hiervoor tot 18 december 2020 inschrijven.

 • Onze afvalcoaches gaan de dorpen in

  01 december 2020

  Komende weken doen de afvalcoaches met een steekproef een globale containercheck. Zo weten we welke afvalsoorten er onterecht in restafvalcontainers belanden.

 • Aandacht

  01 december 2020

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.