Handen uit de mouwen voor het Kooiveen

Op zaterdag 28 november zijn kinderen uit de buurt rond speelplek het Kooiveen enthousiast aan de slag gegaan met het maken van maquettes voor hun nieuwe speelplek. Deze wordt natuurlijk ingericht dus wordt er veel gebruik gemaakt van takjes, riet, schelpen, blaadjes en keien.

Al snel breidt het maquettegebied zich uit naar het omliggende zand. Er zijn gewoon te veel ideeën voor in de maquettebakken. In twee uur tijd ontstaat er in bak 1 een heus Viking dorp compleet met lagune met schepen en een Viking school. In bak 2 zien we een prachtige avonturenjungle verschijnen met een heuvel met glijbanen, veel groen en een spannende waterbaan. De komende weken gaan de ontwerpers van Het Wilde Land vol inspiratie aan de slag met het ontwerp.

Speelplekken

De komende jaren gaat de gemeente Oldebroek de speelplekken opknappen. Er is veel ruimte voor inbreng van omwonenden. De speelplekken mogen een ontmoetingsplek worden voor de hele buurt.

Kerngroep

We zijn voor speelplek het Kooiveen nog op zoek naar omwonenden die actief mee willen denken in een kerngroep. De groep denkt mee over het schetsontwerp en geeft input voor het definitieve ontwerp. Ook straks bij het aanleggen en onderhouden van de plek zijn helpende handen meer dan welkom.

Meer informatie? Mail naar samenspeloldebroek@gmail.com of ga naar de Facebookpagina Samenspelkooiveen.