Nieuwjaarstoespraak burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

Lees hier de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester, gegeven op 1 januari 2021 op LocoTV.

Lieve mensen,

Het is 2021! Ik wens u een heel mooi, gelukkig en vooral ook gezond nieuw jaar toe.

Zo aan het begin van het nieuwe jaar kijk ik graag met u vooruit. Maar we zouden 2020 geen recht doen als ik daar zomaar aan voorbij zou gaan. Want wat hebben we een bizar jaar gehad! Vorig jaar, tijdens de nieuwjaarsreceptie, kenden we het woord corona nog niet. Het kwam niet in mijn speech voor. Ik heb u allen toen ook een gelukkig, en vooral gezond nieuw jaar gewenst. Niet wetende wat er allemaal op ons af zou komen. Voor mij, en ik denk ook voor u, zal 2020 altijd een beladen jaar blijven. Een jaar waarvan we hopen dat we dit nooit weer in deze vorm zullen meemaken. Een raar jaar, ook vooral voor onze kinderen, jongeren maar vooral onze ouderen. Een jaar waarin alles anders was dan anders. Een jaar met veel verlies en leed, met afscheid.

Een jaar met feestjes die niet gevierd konden worden. Maar ook een jaar waaruit de veerkracht van Oldebroek is gebleken. Mensen die voor elkaar klaar staan en naar elkaar omkijken. Het was een jaar dat een enorm beroep heeft gedaan op ons uithoudingsvermogen, ons incasseringsvermogen en ons improvisatietalent. Want dat is ook Oldebroek. Kijken naar wat er wél kan. Als ik dan zo even terugdenk zie ik het weer voor me: de puzzeltocht met Koningsdag, een drive-in bioscoop in Oosterwolde, de Streetrace in Oldebroek en Samen Kerst in Wezep. Het zijn zo maar wat voorbeelden van activiteiten die, ondanks alles, toch zijn opgepakt.

Dank u wel dat ik dit met u mocht meemaken, dat ik met u mocht mee leven. Het maakt me trots uw burgemeester te zijn! Het geeft me het gevoel dat het glas toch echt half vol is. Naast al het corona-verdriet heb ik vorig jaar ook andere mooie dingen gezien. Onze samenleving is veranderd, en voor een deel ten goede. Ik zag mensen beeldbellen alsof ze nooit anders gedaan hebben. Zo belde ik met een dame die geboren is nog voor dat de telefoon uitgevonden was. Heel bijzonder en een compliment meer dan waard.
Van dominees hoorde ik, uiteraard, dat de gewone kerkgang en kerkdiensten werden gemist. Dat begrijp ik goed. Maar ik hoorde ook dat door het online streamen van kerkdiensten meer en ook andere mensen betrokken raakten bij hun kerk. Een mooi voordeel van iets wat eigenlijk helemaal niet fijn is. Het laat, wat mij betreft, zien dat meegaan met de ontwikkelingen en gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn, ontzettend belangrijk is! Ik heb me menigmaal afgevraagd hoe we deze periode doorgekomen zouden zijn zonder al die digitale mogelijkheden om te communiceren.

Want naast de kerkdiensten en het bellen met opa en oma, gebruikten we het om te kunnen blijven werken, om contact te houden met mensen die eenzaam zijn, maar ook om de boodschappen te bestellen die dan aan de deur afgeleverd konden worden. Ik heb Sinterklaas met mijn kinderen gevierd via WhatsApp. Zo konden we, allemaal vanuit ons eigen huis, toch samen de gedichtjes voorlezen die we voor elkaar gemaakt hadden. In mijn toespraak van vorig jaar heb ik vooruit gekeken naar 2020 en genoemd dat dit een bijzonder jaar zou worden omdat we stil zouden staan bij 75 jaar vrijheid. Ook dat ging anders dan we gepland hadden, maar het maakt niet dat die vrijheid minder belangrijk is. Samen met Jan Terlouw hebben we de film ‘Oorlogswinter’ in het heden gezet. De woorden ‘dit mag nooit vergeten worden’ doen we  op deze manier eer aan. Met daarbij heel duidelijk de oproep om ons eigen steentje bij te dragen. Een open houding, een luisterend oor en een warm hart. Daarmee komen we met elkaar een heel eind.

Naast herdenken hebben we op 18 april, natuurlijk heel bescheiden, de bevrijding van de gemeente Oldebroek gevierd. Overal waar ik reed en kwam zag ik wapperende vlaggen. Het gaf me het gevoel dat we de vrijheid die we hebben niet voor lief nemen, maar allemaal ons bewust zijn dat het een groot goed is. En dat is het ook! Ons gezamenlijk doel is, hoop ik, dat we het in Oldebroek goed hebben met elkaar. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er veel mensen actief. In het gemeentehuis, maar zeker ook in de samenleving.
Ik denk aan al die vrijwilligers; in dorps- en wijkgroepen, Oranjeverenigingen, ondernemersverenigingen, bij sport- en muziekverenigingen, in het jongerenwerk of in de ouderenzorg, En natuurlijk niet te vergeten binnen de kerken. Zoveel mensen zetten zich vrijwillig in voor een goed Oldebroek. Dat is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in onze dorpen, ik durf eigenlijk wel te stelen dat het onmisbaar is! Ik ben u allemaal dan ook een heel groot dankjewel verschuldigd! Dat doe ik hierbij!

Tegelijkertijd zien we dat er mensen zijn die hier niet helemaal aan bijdragen, of eigenlijk helemaal niet aan bijdragen. Ik denk dan aan vernielingen, onrust, intimidatie, drank- en drugsmisbruik, en dan met name in Wezep. Een kleine groep die veel aandacht vraagt. Niet alleen van mij maar zeker ook van politie, boa’s en het straathoekwerk. Een kleine groep die het verpest voor heel veel anderen. Voor omwonenden, voor ondernemers, voor andere jongeren. Dat is jammer en dat moet stoppen. Ook in 2021 heeft dit zeer zeker onze en mijn bijzondere aandacht.  Aansluitend wil ik álle ouders oproepen, los van hoe het met je kind gaat, toch vooral goed in contact te blijven met de eigen kinderen. En nee, dat is niet altijd even gemakkelijk. Kinderen zitten niet altijd te wachten op een goed gesprek met papa of mama.

Maar het is zo belangrijk; houd het contact goed, praat met elkaar! Weet waar je kind mee bezig is, en vooral met wie. Toon belangstelling en trek zo nu en dan ook samen op, doe wat leuks. Baat het niet het schaadt zeker ook niet! Soms lijkt het alsof door corona de wereld een beetje op stil is gezet. Maar dat is niet zo. Ook in Oldebroek gaan de ontwikkelingen door. Heel dichtbij begint het jaar voor ons met een nieuwe gemeentesecretaris. Initiatieven vanuit inwoners vinden we belangrijk, en pakken we graag op. De dorpsagenda en voldoende draagvlak onder inwoners bij nieuwe plannen zijn leidend. Net als minder regels en korte lijnen. We noemen dat nog steeds Oldebroek voor Mekaar. Heeft u een goed idee, wat echt opgepakt moet worden? Blijf er dan niet mee rondlopen en meldt u zich. We horen het graag van u!

Ook regionaal blijven we de samenwerking opzoeken. We kijken daarbij goed om ons heen; naar de buren aan de ene kant: Nunspeet en Elburg, en naar de andere kant Hattem en Heerde. De contacten zijn goed en we weten elkaar te vinden. Samen richten we ons op de economische regio Zwolle. Om zo, met elkaar, een sterke economische regio te vormen. Een regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Ook de landelijke politiek rekent in 2021 op u. Op 17 maart 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ook dat zal, deels, anders gaan dan anders. Meer mogelijkheden, stembureaus langer open, en zelfs de gelegenheid om per post te stemmen. Een ding is niet anders dan anders; uw stem telt!

Ik rond af met een korte persoonlijke terugblik. In 2020 verhuisden wij naar Oldebroek vanuit Groningen. U kent de slogan ‘er gaat niets boven Groningen’. Daar voel ik wel wat bij. Maar ook de aangepaste variant ‘er gaat niets boven Oldebroek’ past inmiddels goed bij me. Rolf, mijn man, en ik hebben het goed hier. We wonen hier graag, we voelen ons welkom en doen ons best, met de beperkingen die er zijn, meer van u te leren kennen. Hoewel we onze jaarlijkse kampeertripjes best hebben gemist, hebben we deze zomer genoten van de prachtige omgeving. De  klompenpaden, het Boerderijmuseum, fietsen en wandelen met onze hond, die sinds april deel uitmaakt van ons gezin. Het maakt dat we ons hier thuis en op ons gemak voelen.

Voor 2021 wens ik u allen naast gezondheid vooral heel veel gewone dingen toe. Dat klinkt misschien raar, maar hoe mooi zou het zijn als we gewoon weer bij elkaar op bezoek kunnen, gewoon verjaardagen en jubilea kunnen vieren, gewoon uit eten kunnen, gewoon op een terrasje kunnen gaan zitten of gewoon naar de kerk kunnen. Daarom hoop ik dat 2021 vooral heel gewoon wordt. Het gaat u goed, gelukkig nieuwjaar!