Hoe gaat het met de volwassenen en ouderen in Oldebroek?

In het najaar van 2020 voerde GGD Noord- en Oost-Gelderland voor de derde keer een groot onderzoek uit onder volwassenen en ouderen in Noord- en Oost-Gelderland.

In Oldebroek vulden 844 personen de vragenlijst in, waarvoor hartelijk dank! Door uw hulp krijgt de gemeente beter inzicht in ontwikkelingen in de gezondheid, welzijn en leefstijl van onze inwoners.

Gezondheid, risico's en eenzaamheid

De meeste volwassenen en ouderen in de regio voelen zich gezond. Zo beoordeelt vier op de vijf inwoners zijn/haar gezondheid als (zeer) goed. Het risico op een angststoornis of depressie is wel toegenomen ten opzichte van 2016. De toename is met name zichtbaar onder jongvolwassenen (18 t/m 34 jaar). Ook is er sprake van een toename van eenzaamheid, onder alle leeftijdsgroepen.

Positieve resultaten zijn er op een aantal leefstijlonderdelen. Zo is het gebruik van alcohol en roken afgenomen en eten meer mensen dagelijks groente en fruit. Ondanks deze gunstige ontwikkeling, heeft nog steeds ruim de helft van de volwassenen en ouderen overgewicht. 

Overige resultaten in het kort

Als positief aspect van de leefomgeving wordt groen in de buurt genoemd. Driekwart van de deelnemers geeft aan voldoende groen in de buurt te hebben. Ruim de helft van de deelnemers ervaart matige tot ernstige geluidhinder. Uit de monitor blijkt verder dat alle resultaten onder mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) vaak ongunstiger uitpakken dan onder degenen met een middelhoge of hoge status.

Impact coronapandemie 

De onderzoeksresultaten kunnen we niet los zien van de impact van de coronapandemie. Met name in de werksituatie, mate van sporten/bewegen, mate van stress, controle over het leven, eenzaamheid en gevoelens van angst.

Lees voor meer informatie en uitgebreidere resultaten het e-magazine of bekijk de infographic op de website kvnog.nl.