Voorkom schoorsteenbrand, stook veilig

Het klinkt als een zware storm, als een ‘loeiend geluid’ in het rookafvoerkanaal. Van buitenaf zijn er vlammen te zien die uit de schoorsteen opstijgen. Schoorsteenbrand!

Het loeiende geluid in de schoorsteen is de zuurstof die een schoorsteenbrand aantrekt. Een schoorsteenbrand ontstaat doordat de aanslag in de schoorsteen vlam vat. Die aanslag kan roet zijn, maar ook het zeer brandbare creosoot. Creosoot ontstaat bij het stoken van nat of rot hout, en koekt aan tot een dikke, teerachtige substantie.

Laat de schoorsteen vegen

Een schoorsteenveger schraapt met een stalen borstel de wand van de schoorsteen schoon, waardoor schoorsteenbrand geen kans krijgt. Wist u dat 40 % van de woningbranden in de regio wordt veroorzaakt door schoorsteenbrand? Steeds meer mensen laten daarom hun schoorsteen meerdere keren per jaar vegen.

In geval van schoorsteenbrand

Hoort u een loeiend geluid in het rookkanaal? Kom direct in actie!

  • Blus nooit met water.
  • Doof snel het vuur in de haard met zand of zout, om rook in huis te voorkomen.
  • Sluit direct hierna de schoorsteenklep.
  • Sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes.
  • Bel 112.
  • Ventileer de ruimte direct na het doven van het vuur. Er zou koolmonoxidevorming kunnen plaatsvinden.
  • Plaats bij de kachel of haard een CO-melder aan het plafond.