2022 maakt plaats voor 2023

Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

Lieve mensen,

De kerstdagen liggen inmiddels achter ons. We maken ons op voor de laatste dagen van dit jaar - en voor de jaarwisseling. Zoals wel een beetje gebruikelijk staan deze laatste weken en dagen deels in het teken van terug- en vooruitkijken. Verschillende media zoeken mij daarvoor op. Maar ik deed dat natuurlijk ook in een toespraak voor Loco televisie. Misschien heeft u die uitzending niet gezien. Ik deel daarom graag een deel van die toespraak hier met u.

“2022 was een uitdagend jaar. Een jaar waarin we het lang niet altijd met elkaar eens waren. Een jaar met veel maatschappelijke onrust. Een jaar waarin eens te meer duidelijk werd dat mensen het gevoel hebben dat de overheid niet zichtbaar genoeg is, dat het leven steeds moeilijker wordt, en zien dat wereldproblemen direct effect hebben op ons leven hier in de gemeente Oldebroek. We maken ons zorgen over heel veel zaken waar we niet direct grip op hebben, en waarbij we van de overheid oplossingen verwachten. Als er dan oplossingen voorgesteld worden is de kans groot dat we verschillend kijken naar die oplossingen.

Niet iedereen voelt zich gehoord, of wordt goed begrepen. Meningen verschillen en de kloof tussen die verschillende meningen lijkt steeds groter te worden. Het was dit jaar soms ook moeilijk om goed met elkaar in gesprek te blijven. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Niet om altijd je gelijk te halen, maar wel omdat dat helpt om op een goede manier, en met begrip voor elkaar, samen te kunnen wonen in onze mooie gemeente. Dat is dan ook mijn oproep, mijn pleidooi, voor 2023; blijf elkaar opzoeken - blijf met elkaar in gesprek en blijf in contact. Laten we ons best doen elkaar te verstaan.”

Natuurlijk, het was afgelopen jaar niet alleen moeilijk en ingewikkeld. Het was ook mooi. Ik kijk terug op een hele mooie lintjesregen, een geweldig Zomerfestival, op de opening van het Hart van Oosterwolde, mooie evenementen en zeker ook op een veerkrachtig Oldebroek dat voor heel veel Oekraïense vluchtelingen een mooi thuis werd. En dan ben ik ook echt blij, dankbaar en trots.

De kersttoespraak op televisie rondde ik af met een oproep om elkaar te blijven opzoeken. En daar sluit ik ook graag deze laatste column van 2022 mee af. Op naar een mooi 2023!

“Ik wens u heel mooie kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. En vervolgens wens ik u een jaar vol gezondheid, vol kracht en vol ‘samen’. Want alleen samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan!”
 
Tanja Haseloop – Amsing
burgemeester