Beschikking uitgebreide omgevingsvergunning Verlengde Looweg 7 in Oldebroek

Het college van B&W maken bekend, dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbouwen van het kantoorpand aan de Verlengde Looweg 7 in Oldebroek.

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 december 2022 tot en met 24 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. De belangrijkste stukken zij ook beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Kijk op overheid.nl, bij de bekendmakingen in het gemeenteblad, voor meer informatie over wijzigingen en over het indienen van beroep of een voorlopige voorziening (zaaknummer 0269202200263/OLO 6720689).