Kersttoespraak van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

Lees hier de kersttoespraak van de burgemeester.

U kunt de kersttoespraak ook terugkijken. 

Lieve mensen,  

Nog een aantal dagen, dan is 2022 voorbij. Aan het begin van dit jaar hadden we nog volop te maken met de corona-maatregelen, met alle zorgen die daarbij kwamen kijken. Inmiddels ligt dat gelukkig achter ons. En nee, corona is niet weg. Dat zal, denk ik, ook niet meer weg gaan. Maar het is inmiddels wel onder controle en  dit jaar kunnen we wel weer écht kerst vieren. Met de mensen die ons lief zijn en op de manier zoals we dat zelf het liefste doen. 

Als ik terug kijk op dit jaar komen er een paar woorden als eerste naar boven:

  • corona
  • oorlog in Oekraine en opvang van ontheemden bij mensen thuis en op het Buitencentrum
  • vluchtelingen die buiten moesten slapen in Ter Apel 
  • stikstofproblemen en protesten 
  • en natuurlijk de woningnood en het woord flexwonen…

Het was een uitdagend jaar. Een jaar waarin we het lang niet altijd met elkaar eens waren. Een jaar met veel maatschappelijke onrust. Een jaar waarin eens te meer duidelijk werd dat mensen het gevoel hebben dat de overheid niet zichtbaar genoeg is,  dat het leven steeds moeilijker wordt, en zien dat wereldproblemen direct effect hebben op ons leven hier in de gemeente Oldebroek. We maken ons zorgen over heel veel zaken waar we niet direct grip op hebben, en waarbij we van de overheid oplossingen verwachten. Als er dan oplossingen voorgesteld worden is de kans groot dat we verschillend kijken naar die oplossingen. Niet iedereen voelt zich gehoord, of wordt goed begrepen. Meningen verschillen en de kloof tussen die verschillende meningen lijkt steeds groter te worden.

Het was dit jaar soms ook moeilijk om goed met elkaar in gesprek te blijven. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Niet om altijd je gelijk te halen, maar wel omdat dat helpt om op een goede manier, en met begrip voor elkaar, samen te kunnen wonen in onze mooie gemeente.Dat is dan ook mijn oproep, mijn pleidooi, voor 2023; blijf elkaar opzoeken – blijf met elkaar in gesprek en blijf in contact. Laten we ons best doen elkaar te verstaan.

De punten die ik hiervoor noemde waren vooral de uitdagingen van dit jaar, en zullen waarschijnlijk ook de uitdagingen voor het komend jaar zijn. Maar er waren zeker ook feestelijke hoogtepunten. Ik denk aan de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen, dit jaar voor het eerst weer een uitreiking ‘buiten de deur’. We mochten zeven mensen verrassen; 6 mensen werden benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau en één persoon werd zelfs geridderd. Het was een geweldige dag!

Ook kijk ik met heel veel plezier terug op het Zomerfestival; ons initiatief om stil te staan bij allerlei gelegenheden die de afgelopen jaren niet door konden gaan. Het werd een fantastisch moment om elkaar te ontmoeten, bij te praten. Er waren optredens van jongeren en van ouderen, er was van alles te doen en allerlei lekkers te eten en te drinken. Een smeltkroes van vanalles en nog wat, van wat Oldebroek te bieden heeft. Het smaakte zeker naar meer – daarom gaan we dit in 2023 opnieuw organiseren. U hoort er binnenkort meer over!

Nog maar een paar weken geleden organiseerden we het Oldebroek voor Mekaar-festival – een moment van samenkomen met heel veel vrijwilligers die actief zijn in onze gemeente. Ook dat was een heel mooi moment. Een moment om stil te staan bij al die vrijwilligers die Oldebroek draaiend houden. Vrijwilligers die er week-in, week-uit staan om de jeugd te trainen op het sportveld, die de kerken schoon houden, klaar staan met een luisterend oor of omkijken naar hun nieuwe buurman of oude buurvrouw. Zo maar wat voorbeelden, want op dit onderwerp is het onmogelijk om compleet te zijn. Want er gebeurt zo veel!

En wat was het afgelopen jaar mooi om te zien hoe Oldebroek een warm thuis werd voor zoveel Oekraïense vluchtelingen. Kamers en tuinhuisjes werden omgebouwd tot een nieuw, tijdelijk thuis. Fietsen en kleding werd ingezameld – voor hier en voor daar. De jeugd hield verkoopacties en senioren reden heen en weer om Oekraïense kinderen naar school te brengen. Zoveel vrijwilligers die ook nu weer in actie kwamen. In de particuliere opvang maar ook op de opvanglocatie in ’t Loo en op de scholen. Het was, het is, om stil van te worden, om dankbaar voor te zijn. En ja, ook wel een beetje trots. Nee niet een beetje trots…. Heel erg trots! Dank u wel!

In het voorjaar gingen we ook nog naar de stembussen. U koos een nieuwe gemeenteraad. We namen afscheid van een aantal raadsleden en konden vervolgens nieuwe raadsleden verwelkomen. De coalitie-onderhandelingen duurden lang; sinds begin juli is er een nieuw college. Samen zijn we, vol enthousiasme, aan de slag gegaan om de goede dingen te doen voor Oldebroek.

Nu ligt 2022 bijna achter ons. Maar de oorlog in Oekraine nog niet. En ook problemen, zoals het stikstof vraagstuk, de inflatie, de energie problemen en de zorgen van veel van onze inwoners zijn nog lang niet van de baan. Toch denk ik dat we met goede moed en positief het nieuwe jaar in kunnen gaan. In moéten gaan. Als ik kijk naar de kracht die in onze inwoners zit, in onze eigen gemeenschap, dan ben ik vol vertrouwen dat het goed komt. De opening van MFC Het Hart van Oosterwolde is een mooi voorbeeld van hoe een plannetje van een aantal inwoners tot iets heel moois kan leiden. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Het is goed dat u, tijdens de bewonersavonden over Versneld Wonen, met zoveel mensen bent gekomen. En dat we daar ook het gesprek hebben kunnen voeren over ‘hoe dan wel’. Want alleen ‘nee’ zeggen is meestal niet de oplossing. Samen kijken naar mogelijkheden en naar wat er wél kan – dat helpt echt. Ik dank u voor u bijdrage daarin!

Lieve mensen, zo sluit ik deze terugblik af. Maar niet voordat ik u mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar heb kunnen geven. Ik wens u heel mooie kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. En vervolgens wens ik u een jaar vol gezondheid, vol kracht en vol ‘samen’. Want alleen samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan!