Ondertekening raamovereenkomst prestatieafspraken in Oldebroek

Op donderdag 8 december hebben de Gemeente Oldebroek, Omnia Wonen, deltaWonen, Bewonersraad deltaWonen (CBR) en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW) de raamovereenkomst prestatieafspraken 2023- 2028 ondertekend. Met deze overeenkomst zetten de partijen in op een aantrekkelijke woon-, werk en leefomgeving in de gemeente Oldebroek.

De vijf partijen hebben in dit document belangrijke afspraken met elkaar vastgelegd. Speerpunten zijn het beter benutten van woningen en meer mensen een passend (t)huis bieden qua prijs, woningtype, woonwensen en -behoeften. Het is belangrijk dat huurders prettig wonen. 

In de raamovereenkomst hebben de partijen hun gezamenlijke doelen en afspraken voor de komende vijf jaren vastgelegd. Door enkele jaren vooruit te kijken is het mogelijk investeringen beter te plannen. De raamovereenkomst vormt het kader voor jaarlijkse prestatieafspraken, die gericht zijn op de uitvoering. In deze jaarplannen worden duidelijke acties opgenomen om voldoende woningen beschikbaar te stellen. 

Gemeente Oldebroek: passende woningen

Wethouder Beerd Flier: ‘’De gemeente Oldebroek wil graag dat al haar inwoners een passende woning kunnen vinden. Leeftijd, samenstelling van het gezin of het wel of niet hebben van een zorgvraag zou daar niet voor uit moeten maken. Daarvoor zijn passende en betaalbare woningen nodig. We zetten in op een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving voor onze huidige en toekomstige inwoners.” De betrokken partijen hebben met de ondertekening van deze overeenkomst afgesproken hier samen hun best voor te doen.

DeltaWonen: versneld wonen

Om de druk op de woningmarkt in Wezep en Hattemerbroek te verlichten, heeft deltaWonen begin deze week een woningmarkt- ontheffing gekregen waardoor de corporatie hier weer kan uitbreiden. Martijn Sweitser, (adjunct-directeur Wonen deltaWonen) vertelt over de plannen: "De komende tien jaar willen we zo’n 165 nieuwe sociale huurwoningen bouwen in Wezep en Hattemerbroek. Hierin is de samenwerking met de gemeente Oldebroek van groot belang. Ook op korte termijn zijn er dringend nieuwe woningen nodig. Wij werken graag samen met de gemeente Oldebroek om versneld bouwen mogelijk te maken”. 

Omnia Wonen: thuisbasis bieden

Peter Toonen, directeur-bestuurder bij Omnia Wonen vult aan: “Wij zijn blij met de goede en intensieve samenwerking met de gemeente Oldebroek, DeltaWonen en de huurdersorganisaties CBR en SHOW. Hierdoor kunnen we ons samen inzetten om mensen die aangewezen zijn op de sociale woningmarkt een thuisbasis te bieden. Op en met elkaar bouwen is hierbij ons uitgangspunt.” Het beter benutten van woningen en meer mensen een passend (t)huis te bieden qua prijs, woningtype, woonwensen en -behoeften zijn speerpunten van de overeenkomst. Doordat mensen gebruik kunnen maken van de diverse aantrekkelijke regelingen, zoals de gratis hulp van een verhuiscoach en een verhuisvergoeding, komt de vastzittende woningmarkt in beweging. Dat is gezien de lange wachttijden hard nodig.

Huurdersorganisaties: prettig en betaalbaar

De huurdersorganisaties, centrale bewonersraad Delta Wonen en stichting huurdersorganisatie Omnia Wonen, komen op voor de belangen van de huurders van beide corporaties. Zij behartigen hun belangen op elk gebied; van het te voeren beleid door de gemeente en het woongenot bij corporaties. Voorop staat dat een huurder in een prettige omgeving kan wonen onder betaalbare omstandigheden. Dit is alleen mogelijk als de lasten beheersbaar zijn. Grietje Rozenberg, bestuurslid SHOW vertelt hierover: ‘’Door goed overleg en andere inzichten in te brengen kunnen nieuwe wegen bekeken en bewandeld worden. We hebben weer een nieuwe basis mogen leggen voor de komende jaren’’. Mary Slok, bestuurslid CBR vervolgt: ‘’We hopen op een voorspoedige samenwerking, waarbij wij u, als huurder en inwoner van Oldebroek zullen vertegenwoordigen. De samenwerking in het gehele proces hier naartoe is zeer inspannend geweest, maar ook leerzaam en een groot genoegen’’.
 

20221208 Persbericht ondertekening raamovereenkomst prestatieafspraken