RES doelstelling zonneparken en windmolens gehaald

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek is blij met het behalen van de ambitie van de RES (Regionale Energiestrategie) doelstelling. In de RES zoeken gemeenten samen met de provincie, waterschappen en netbeheerders naar goede plekken voor zonnevelden en windturbines. Er zijn vergunningen afgegeven voor 27 hectare zon op land, waarvan 15 ha drijvend, en vier windmolens binnen de gemeentegrenzen.

Wethouder Beerd Flier: ‘’Hiermee verwachten we voldoende op te wekken voor het verbruik van elektriciteit binnen de gemeente Oldebroek, zodat we stroomneutraal worden. Vergunnen en realiseren van zonneparken zijn twee verschillende zaken. Beiden zijn in deze tijd lastig. Het vergunnen van locaties voor zon-opwek vraagt iets van onze inwoners en ligt soms gevoelig. Er is een belangrijke stap gezet met het afgeven van de vergunning voor zonneparken op vier verschillende locaties. Met het behalen van de RES-doelstelling kunnen we ons deze bestuursperiode verder richten op het verminderen van energieverbruik, zonnepanelen op daken en de overgang naar aardgasvrij verwarmen van bedrijven en woningen. Voorlopig worden er geen vergunningen meer voor zonneparken en windmolens verleend. In 2025 worden er mogelijk nieuwe doelstellingen bepaald om de ambitie klimaatneutraal Oldebroek te behalen.”

Vier locaties

De initiatiefnemers voor de zonneparken hebben een intensief participatietraject moeten organiseren. Hierbij worden landschappelijke en sociale belangen gewogen. Daarnaast wordt op tien maatschappelijke criteria getoetst of de plannen voldoen aan de eisen van de gemeenteraad. Zo garandeert het college van B&W een zorgvuldige weging van de locaties. Drie locaties (van 15, 8 en 2 hectare) liggen aan de Middeldijk, op of rond de Noorderkolk. De vierde locatie ligt op het terrein van de voormalige camping Heidehoek.

Van vergunning naar realisatie

Wethouder Flier: “Ondanks dat de vergunningen nu verstrekt zijn, moeten de parken nog wel gerealiseerd worden. Dat is niet zomaar een vanzelfsprekendheid’’. De netcapaciteit is niet overal toereikend.  TenneT maakte op 17 november 2022 bekend dat er sprake is van transportschaarste in de provincies Gelderland, Flevoland en Utrecht. Gelukkig is er dankzij de windmolens voldoende netcapaciteit gecreëerd aan de Middeldijk, zodat daar het zonnepark van 8 ha op kan worden aangesloten. Wind en zon combineren is het meest gunstig voor het elektriciteitsnet. Dat kan hier. Voor zonnepark Heidehoek zoeken we met ondernemers en partners naar oplossingen om dit park aan te sluiten en de energie via het elektriciteitsnet te verdelen. Wethouder Flier vervolgt: ‘’ We denken dat de zonneparken nog deze bestuursperiode 2022-2026 duurzame energie gaan leveren. Dit is een mooie eerste stap om onze ambitie klimaatneutraal Oldebroek in 2050 te realiseren.”


Energietransitie

In deze onrustige tijd is het van belang dat we als bewoners een zelfvoorzienende infrastructuur creëren. Dat heeft helaas ook een effect op ons landschap. Tegelijk helpt het ons om minder afhankelijk te worden van geopolitieke omstandigheden. ‘’Door de vermindering van CO2-uitstoot zorgen we voor een meer duurzame wereld. We zijn net begonnen, maar we zijn blij dat we als eerste gemeente uit de RES-regio Noord-Veluwe deze eerste doelstelling van de energietransitie behaald hebben. We hebben onze verantwoordelijkheid met daadkracht opgepakt”, aldus de wethouder.

Kaart met locaties zonneparken en windturbines in de gemeente Oldebroek