Verpachting grond bij inschrijving

Namens burgemeester en wethouders van Oldebroek wordt grond in kortdurende pacht/huur aangeboden voor het jaar 2023.

Geïnteresseerden kunnen bij inschrijving reageren:

  • een perceel grond gelegen achter de begraafplaats a/d Oostendorperstraatweg in Oosterwolde groot ca. 0.32.40 ha. (AE 94) en 0.33.43 ha. (AE 734);
  • een perceel grond gelegen aan de Oosterdorperstraatweg in Oosterwolde groot ca. 0.65.00 ha. (AE 117);
  • een perceel grond gelegen nabij de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek groot ca. 2.39.95 ha. (AH 544);
  • een perceel grond gelegen aan de Rustenburgsweg in Oldebroek, tezamen groot ca. 0.72.90 ha. (H 3638,  H 5041 ged. en H 5983 ged.);
  • percelen grond gelegen aan De Hagen in Oldebroek tezamen groot ca. 4.49.82 ha., (AK 1292 ged. en 1369 ged.);
  • twee percelen grond gelegen nabij de Feithenhofsweg in Oldebroek groot ca. 0.54.17 ha. (AK 1292 ged.) en ca 0.34.60 ha. (AK 266), tezamen groot ca. 0.88.77 ha.;
  • een perceel grond gelegen aan de Feithenhofsweg in Oldebroek groot ca. 1.31.59 ha. (AK 1177).

De kortdurende pacht (artikel 397 lid 1 van boek van het Burgerlijk Wetboek) of huur wordt gegund aan de hoogstbiedende. De gemeente behoudt zich het recht voor eventueel niet te gunnen.

Nieuwe voorwaarde percelen C. tot en met G.

De percelen onder C. tot en met G. worden alleen verpacht aan een pachter die de grond nodig heeft / gebruikt binnen de mestboekhouding. Gegevens moeten aan de gemeente worden overlegd, zoals welke mest, hoeveelheid en hoe vaak uitgereden.

Inschrijving

Inschrijven moet op het daarvoor bestemde formulier. Bel bij belangstelling naar telefoonnummer (0525) 63 82 00 of haal direct een formulier af bij de infobalie in het gemeentehuis. Neem het ingevulde formulier, in gesloten envelop, mee naar de zitting in het gemeentehuis op dinsdag 13 december 2022 om 09.30 uur. De enveloppen worden dan geopend. Belanghebbenden zijn welkom.