Heerde, Hattem, Oldebroek en Elburg heffen en innen vanaf september 2024 samen de gemeentebelastingen

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Heerde, Hattem, Oldebroek en Elburg hebben besloten om een samenwerking aan te gaan voor het heffen en innen van de gemeentebelastingen. Naar verwachting start de samenwerking vanaf 2 september 2024.

Dit besluit betekent groen licht voor het voornemen om te gaan samenwerken dat de colleges van de vier gemeenten begin 2022 uitspraken. Gedurende het afgelopen jaar heeft een projectorganisatie, in opdracht van de vier colleges, de stap naar de belastingsamenwerking voorbereid. 

Inrichtingsplan

Met hulp van de medewerkers van Belastingen van alle vier de gemeenten heeft de projectorganisatie een inrichtingsplan opgesteld voor de belastingsamenwerking. Hierin staan verschillende keuzes en een advies. De colleges hebben besloten om de samenwerking vorm te geven conform dit advies inrichtingsplan. Dit betekent dat de belastingsamenwerking wordt gehuisvest in het gemeentehuis van Heerde. De gemeente Heerde draagt daarmee zorg voor de verdere vormgeving van de belastingsamenwerking. Alle medewerkers van de afdelingen Belastingen van de vier gemeenten vormen straks één nieuw team en gaan hun werkzaamheden hierin voortzetten. 

Het team Belastingsamenwerking wordt verantwoordelijk voor het heffen en innen van de gemeentebelastingen voor alle inwoners van Heerde, Hattem, Oldebroek en Elburg. Het gaat om onder andere: de onroerendzaakbelasting (OZB en WOZ), de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de toeristenbelasting, de begrafenisrechten en de precariobelasting. Voor de inwoners verandert er weinig tot niets door de belastingsamenwerking. 

Voordelen van samenwerken

Samen tellen de gemeenten zo’n 78.000 inwoners. Een belangrijke reden om de samenwerking aan te gaan betreft het afnemen van de kwetsbaarheid. Bij kleine gemeenten is de uitvoering van de gemeentebelastingen in handen van enkele medewerkers. Dit levert een risico op wanneer er sprake is van ziekte of van vertrek naar een andere werkgever. Door de samenwerking kunnen de betrokken medewerkers hun expertise beter delen en efficiënter werken door werkzaamheden voor vier gemeenten tegelijkertijd uit te voeren. De samenwerking biedt ook kansen voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen.