Takkenroute: laat gratis uw grof tuinafval ophalen op 21 december

Uw takken en snoeihout kunt u op donderdag 21 december gratis laten ophalen door de firma ABL. De gemeente organiseert deze takkenroute acht keer per jaar.

Aanmelden

Wilt u uw grof tuinafval op 21 december laten ophalen? Bel dan naar 0318 61 42 27 of stuur een e-mail naar ablsnoeihout@outlook.com en vermeld uw naam, adres, postcode en woonplaats. Aanmelden kan voor woensdag 20 december, 12.00 uur.

Data en spelregels

Groot en zwaar (grof) tuin- en snoeiafval hoort niet in de GFT-bak. Denk aan dikke takken, struiken of boomstronken. Takken en snoeihout dat niet aan de aanbiedregels voldoet en dat zonder aanmelden aan de weg wordt gezet, neemt ABL niet mee. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het afvoeren. Kijk voor alle ophaaldata en spelregels op www.oldebroek.nl/takkenroute.