Aanslagen gemeentelijke belastingen 2021

Op 30 januari 2021 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2021 bezorgd in de gemeente Oldebroek. In verband daarmee vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Aanslagnummer vermelden

Als u geen machtiging voor automatische afschrijving hebt afgegeven en u betaalt niet via iDEAL, dan is het belangrijk dat u bij betaling het aanslagnummer vermeldt. Dat staat op het aanslagbiljet. Op die manier kan uw betaling goed verwerkt worden.

Aanslagbiljet digitaal

Als u zich hebt geregistreerd om het aanslagbiljet digitaal te ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid, dan ontvangt u een e-mail zodra het aanslagbiljet in de Berichtenbox staat. U moet dan echter wel een e-mailadres opgegeven hebben bij MijnOverheid. Als u geen aanslagbiljet via de post hebt ontvangen, adviseren wij u in de Berichtenbox te kijken via www.mijn.overheid.nl.

Kwijtschelding

Als u door een laag inkomen moeite hebt met betalen, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing. Voor de afvalstoffenheffing is geen kwijtschelding mogelijk voor extra afvalcontainers. Voor de rioolheffing is alleen kwijtschelding mogelijk voor percelen die in hoofdzaak als woning worden gebruikt.

Afvalstoffenheffing

Met ingang van 2021 betaalt u voor de afvalstoffenheffing een vast jaarbedrag en een bedrag per lediging van de restafvalcontainer. Het vaste jaarbedrag kan geheel kwijtgescholden worden. Het kwijt te schelden bedrag voor het aantal ledigingen is voor eenpersoonshuishoudens maximaal € 96,00 (12 ledigingen) en voor meerpersoonshuishoudens maximaal € 160,00 (20 ledigingen). Hebt u meer aanbiedingen voor lediging gedaan, dan kunt u daarvoor geen kwijtschelding krijgen.

Tijdig aanvragen

Als u denkt voor kwijtschelding in aanmerking te komen en u hebt dat vorig jaar niet aangevraagd of gekregen, dan verzoeken wij u vóór 1 april 2021 kwijtschelding aan te vragen.

Meer informatie

Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u op de pagina over belastingen.