Tweede Kamerverkiezing: stemmen bij volmacht

De burgemeester van Oldebroek maakt bekend dat bij deze verkiezing de mogelijkheid bestaat bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtsbewijs

  • Op www.oldebroek.nl kunt u de formulieren voor een verzoek downloaden.
  • Het ingevulde formulier(en) moet uiterlijk op vrijdag 12 maart om 17.00 uur in ons bezit zijn.
  • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs.
  • Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.

Machtiging door overdracht van de stempas

  • De kiezer kan een andere kiesgerechtigde uit dezelfde gemeente machtigen om voor hem of haar te stemmen.
  • De kiezer tekent het volmachtsbewijs op de achterzijde van de stempas en laat deze door de gemachtigde ondertekenen.
  • De kiezer geeft de omgezette stempas met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde.

Een kiezer mag niet meer dan 3 volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem.