Tweede Kamerverkiezing: stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Oldebroek maakt bekend dat bij deze verkiezing de mogelijkheid bestaat uw stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. U vraagt de kiezerspas schriftelijk, persoonlijk of digitaal aan bij de gemeente.

Schriftelijke aanvraag

  • Op www.oldebroek.nl kunt u formulieren voor een verzoek downloaden.
  • Het ingevulde formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart om 17.00 uur in ons bezit zijn.
  • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt de aanvrager een kiezerspas.

Mondelinge aanvraag

  • De kiezer kan uiterlijk op vrijdag 12 maart een kiezerspas aanvragen bij het Klant Contact Centrum (op afspraak) in het gemeentehuis van Oldebroek.
  • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt de aanvrager een kiezerspas.

Digitale aanvraag

  • De kiezer kan via www.oldebroek.nl inloggen met DigiD en een kiezerspas aanvragen.
  • Deze aanvraag moet uiterlijk 12 maart om 17.00 uur in ons bezit zijn.
  • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt de aanvrager een kiezerspas.

De kiezerspas wordt slechts eenmaal verstrekt, u kunt uw verloren kiezerspas niet laten vervangen. Als u stemt, moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.