Februari 2023

 • Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe; het nieuwe loket voor inwoners met vragen over energie besparen en een klimaatbestendige tuin

  28 februari 2023

  Inwoners uit de Noord-Veluwse gemeenten Hattem, Harderwijk, Elburg, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek en Putten kunnen vanaf 1 maart 2023 bij het nieuwe Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe terecht.

 • Militaire oefeningen

  28 februari 2023

  Op vrijdag 10 en donderdag 16 maart wordt er een militaire oefening gehouden in de omgeving Hattemerbroek en Wezep.

 • Succesvolle schaatslessen via Goed Bezig

  28 februari 2023

  Op vier woensdagmiddagen in januari en februari hebben 35 kinderen uit de gemeente Oldebroek geschaatst bij de Scheg in Deventer. Kinderen uit groepen 4 tot en met 8 van tien verschillende basisscholen gaven zich op voor dit initiatief, georganiseerd door Goed Bezig.

 • Tips bij rioolverstopping

  28 februari 2023

  Als u last heeft van een verstopt riool, probeert u eerst te onderzoeken waar het probleem zit. Bij een verstopping op uw eigen terrein schakelt u zelf een loodgieter in. Als de verstopping op gemeentegrond zit, kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Winterfonds Oldebroek ondersteunt maatschappelijke organisaties bij financiële problemen door energiecrisis

  28 februari 2023

  De gemeente Oldebroek helpt cultuur-, sport-, en welzijnsorganisaties die het moeilijk hebben met een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling voor energiekosten. Het gaat om maatschappelijke organisaties die geen winstoogmerk hebben en na 1 augustus 2022 sterk geraakt zijn door de hoge energiekosten. Het Winterfonds Oldebroek heeft een totaalbudget van ruim € 114.000.

 • Gratis hulp: werken of studeren met psychische kwetsbaarheid

  28 februari 2023

  Betaald werk of het oppakken van een studie is niet vanzelfsprekend als je psychische problemen hebt (gehad). Toch is deze wens er vaak wel, maar is de stap te groot, te ingewikkeld of is er angst voor een terugval of negatieve ervaring.

 • Gratis cursus ‘Omgaan met geld’

  28 februari 2023

  Stimenz en MEE Veluwe organiseren voor inwoners van de gemeente Oldebroek een gratis budgetcursus ‘Omgaan met geld’. Tijdens de cursus leert u in vijf middagen om zelfstandig uw financiële huishouden te voeren en tijdig hulp in te schakelen bij problemen.

 • Stempas en stemlocaties

  28 februari 2023

  Op woensdag 15 maart 2023 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezingen van de leden van provinciale staten van Gelderland en de leden van het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe.

 • Gastcolumn – Petra Bosch aan het woord

  28 februari 2023

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • College van B&W op werkbezoek bij van Werven Infra & Recycling

  28 februari 2023

  Op dinsdag 21 februari 2023 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan van Werven Infra & Recycling. Tijdens het bezoek werd het college geïnformeerd door Wilfred van Werven over het familiebedrijf.

 • Vacature: Lid voor de Samenwerkende Rekenkamercommissies

  24 februari 2023

  Ter vervanging van een lid, van wie de benoemingstermijn op 1 maart 2023 afloopt, zijn de gemeenteraden van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten op zoek naar een lid voor de Samenwerkende Rekenkamercommissies.

 • Live meekijken commissievergadering Samenleving en Bestuur

  23 februari 2023

  Op donderdag 23 februari 2023 om 19.30 uur vergadert de commissie Samenleving en Bestuur. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • Winterfonds Oldebroek ondersteunt maatschappelijke organisaties bij financiële problemen door energiecrisis

  22 februari 2023

  De gemeente Oldebroek schiet cultuur-, sport-, en welzijnsorganisaties die het moeilijk hebben te hulp met een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling voor energiekosten. Het gaat om maatschappelijke organisaties die geen winstoogmerk hebben en na 1 augustus 2022 sterk geraakt zijn door de hoge energiekosten. Het Winterfonds Oldebroek heeft een totaalbudget van ruim € 114.000,-.

 • Start werkzaamheden nieuwe aansluiting Wezep en H2O op A28

  21 februari 2023

  Provincie Gelderland werkt samen met de gemeente Oldebroek, Rijkswaterstaat en bedrijvenpark H2O aan een nieuwe aansluiting van Wezep en het bedrijvenpark op de A28. De voorbereidende werkzaamheden starten op 20 februari 2023.

 • Burgemeester Tanja Haseloop – Amsing verwelkomt nieuwe Nederlanders

  21 februari 2023

  Op 9 februari 2023 zijn twaalf inwoners van de gemeente Oldebroek door de naturalisatie procedure Nederlander geworden.

 • In voor- en tegenspoed

  21 februari 2023

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Lancering afvalcampagne; wethouder Flier zamelt afval in

  14 februari 2023

  Wethouder Beerd Flier reed dinsdag 14 februari een ronde mee met Van Werven om het GFTe-afval op te halen in Oldebroek. Met deze actie werd de campagne ‘Jouw afval heeft toekomst’ gelanceerd. De gemeente wil hiermee inwoners motiveren groente- en fruitafval, etensresten en textiel beter te scheiden. Ook informeert de campagne inwoners over de nascheiding van ons afval.

 • Verplaatsing Verenigingen Wezep niet haalbaar

  14 februari 2023

  In 2020 startte de gemeente Oldebroek met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid een aantal verenigingen in Wezep samen naar een nieuwe en duurzame locatie te laten verhuizen. Onderdeel van dat plan was dat er op de achterliggende locatie woningbouw plaats zou gaan vinden.

 • Oldebroek bouwt aan de toekomst door middel van zoekgebieden

  14 februari 2023

  In het bestuursakkoord staat dat we dromen van een Oldebroek waarin voor iedere inwoner en onderneming ruimte is om te groeien en te bloeien. We willen dat iedere inwoner van de gemeente Oldebroek in 2030 een passende woning heeft en we willen ondernemers een goed ondernemersklimaat bieden.

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten op 2 februari 2023?

  14 februari 2023

  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 2 februari 2023 verschillende besluiten genomen.

 • Vergaderingen raadscommissies februari 2023

  14 februari 2023

  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

 • Denk mee over nieuwe plannen voor bewegen en een gezond, actief leven

  14 februari 2023

  Bewegen en een gezonde en actieve leefstijl is een belangrijk onderwerp in de gemeente. Voor 2023-2026 wordt gewerkt aan een nieuw plan. Daarin voegen we het Sportakkoord II en het actieplan van de buurtsportcoaches samen. Voor lokale organisaties is ook een uitvoeringsbudget en ondersteuning beschikbaar om te werken aan dit plan.

 • Doe ook mee met NLdoet!

  14 februari 2023

  Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 2023, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook in de gemeente Oldebroek zijn er tijdens NLdoet weer veel vrijwilligersklussen.

 • Genoeg voor iedereen

  14 februari 2023

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • College Oldebroek stelt eerste cultuurnota voor aan gemeenteraad

  13 februari 2023

  Het college van B&W heeft op 31 januari 2023 de cultuurnota ‘Samen naar een breed cultuurbeleid’ vastgesteld. De nota is opgesteld op basis van goede gesprekken met inwoners en organisaties. Wethouder Beerd Flier zal deze eerste cultuurnota van de gemeente Oldebroek in maart aanbieden aan de gemeenteraad.

 • Oldebroeker erepenning voor sportvrijwilligers Jan Borgers en Johan Boerman

  11 februari 2023

  Jan Borgers en Johan Boerman, vrijwilligers van de voetbalverenigingen VSCO ’61 en WHC, ontvingen op vrijdag 10 februari de erepenning van de gemeente Oldebroek. Tijdens de jaarlijkse sportverkiezingsavond werd deze aan hen uitgereikt door burgemeester Tanja Haseloop-Amsing in het clubhuis van WHC.

 • Doorstart plannen omgeving Van Pijkerenlaan

  10 februari 2023

  In 2019 is een begin gemaakt met het opstellen van plannen voor de reconstructie van de Van Pijkerenlaan tussen de Rustenburgsweg en de Tulpstraat, de Crocusstraat en de Narcisstraat in Oldebroek. Ook is gekeken naar een verbetering van de haal-en-breng-mogelijkheden voor de Timotheüsschool.

 • Nieuwe Nederlanders worden verwelkomt door burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

  10 februari 2023

  Op 9 februari 2023 zijn twaalf inwoners van de gemeente Oldebroek door de naturalisatie procedure Nederlander geworden. Tijdens de ceremonie in het gemeentehuis reikte burgemeester Tanja Haseloop-Amsing twaalf keer het “Koninklijk Besluit tot naturalisatie” uit.

 • Voorstel vijf sporen Versneld wonen gemeente Oldebroek

  09 februari 2023

  De woningmarkt is volop in beweging en de krapte op de woningmarkt gaat ook niet aan de gemeente Oldebroek voorbij. De vraag is momenteel groter dan het aanbod. Dat geldt eigenlijk voor alle soorten woningen maar zeker ook voor woningen voor kleinere huishoudens.

 • Doorstart plannen omgeving Van Pijkerenlaan

  09 februari 2023

  In 2019 is een begin gemaakt met het opstellen van plannen voor de reconstructie van de Van Pijkerenlaan tussen de Rustenburgsweg en de Tulpstraat, de Crocusstraat en de Narcisstraat in Oldebroek. Ook is gekeken naar een verbetering van de haal-en-breng-mogelijkheden voor de Timotheüsschool. Deze plannen waren nog niet afgerond.

 • Samenwerking ondernemers en gemeente bekrachtigd met handtekening en lancering ondernemersloket

  09 februari 2023

  Op woensdagmiddag 8 februari is in de raadzaal van het gemeentehuis de Lokaal Economische Agenda Oldebroek met als titel ‘Aan ondernemers de ruimte!’ ondertekend. Met deze agenda geven de gemeente Oldebroek en de lokale ondernemers aan hoe zij samen de uitdagingen in de komende jaren aangaan. Ook werd deze middag het digitaal ondernemersloket gelanceerd: een direct toegankelijke ingang voor ondernemers op deze website.

 • Militaire oefeningen

  07 februari 2023

  Op het ASK zijn binnenkort helikopter vliegoefeningen.

 • Senioren inloopmiddagen Oosterwolde

  07 februari 2023

  Woensdag 22 februari bent u van harte welkom op de inloopmiddag ‘Opoe’s erfgoed’. Een middag vol herinneringen ophalen. Zo wordt er een praatje gehouden over het boerenleven vol met anekdotes en gebruiken. Ook is er een proeverij van lekkernijen uit die tijd en een uitstalling van allerlei gebruiksvoorwerpen: van mattenklopper tot de breikous.

 • Nieuw loket helpt inwoners Noord-Veluwse gemeenten vanaf 1 maart met verduurzamen

  07 februari 2023

  Inwoners uit de Noord-Veluwse gemeenten Hattem, Harderwijk, Elburg, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek en Putten kunnen vanaf 1 maart 2023 bij het nieuwe duurzaamheidsloket terecht met hun vragen over energie besparen en klimaatadaptatie.

 • Succesvolle Energiemarkt Oosterwolde

  07 februari 2023

  Zaterdag 28 januari bezochten maar liefst 200 inwoners uit Oosterwolde (en omgeving) de Energiemarkt in het MFC Hart van Oosterwolde. Stichting Dorpsbelang Oosterwolde nam hiervoor initiatief. Samen met energiecoaches, duurzaamheidsloket, gemeente en lokale bedrijven stonden zij klaar voor allerlei vragen over energie besparen. Bezoekers volgden interactieve workshops en door de kinderen werd er een vogelvoerketting gemaakt.

 • (Opnieuw) leren reizen met het openbaar vervoer

  07 februari 2023

  Reizen met de bus of trein is niet altijd gemakkelijk. Tijdens een gratis online bijeenkomst wordt u door een OV-ambassadeur wegwijs gemaakt in het openbaar vervoer. Na afloop kunt u een vervolgafspraak maken of een proefreisje met een OV-ambassadeur inplannen. Zo gaat u goed voorbereid op pad.

 • Visuele inspectie van de wegen

  07 februari 2023

  In de maand februari worden alle verhardingen, in beheer en onderhoud van de gemeente Oldebroek, geïnspecteerd op gebreken. Het gaat om rijwegen, trottoirs, voetpaden, fietspaden, parkeerplaatsen en pleinen.

 • Gratis cursus ‘Omgaan met geld’

  07 februari 2023

  Stimenz en MEE Veluwe organiseren voor inwoners van de gemeente Oldebroek een gratis budgetcursus ‘Omgaan met geld’. Tijdens de cursus leert u in vijf middagen om zelfstandig uw financiële huishouden te voeren en tijdig hulp in te schakelen bij problemen.

 • Vaccinatie tegen meningokokken voor jongeren

  07 februari 2023

  Jongeren geboren in 2009 ontvangen een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie tegen de meningokokkenziekte. Het is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. De typen A, B, C, W en Y zijn de bekendste.

 • Herhaalprik coronavaccinatie in Wezep

  07 februari 2023

  Corona is er nog steeds. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Mensen die meer risico lopen ernstig ziek te worden van corona en zorgmedewerkers zijn als eerste aan de beurt. Vanaf januari 2023 is GGD Noord- en Oost-Gelderland weer aan het vaccineren op verschillende plekken in de regio.

 • Weet wie u in huis haalt

  07 februari 2023

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Oldebroek bouwt aan de toekomst

  03 februari 2023

  In het bestuursakkoord staat dat we dromen van een Oldebroek waarin voor iedere inwoner en onderneming ruimte is om te groeien en te bloeien. We willen dat iedere inwoner van de gemeente Oldebroek in 2030 een passende woning heeft en we willen ondernemers een goed ondernemersklimaat bieden.

 • Gemeente Oldebroek en gemeente Elburg onderzoeken gezamenlijk bedrijventerrein

  03 februari 2023

  De gemeente Oldebroek en de gemeente Elburg gaan samen de mogelijkheden onderzoeken voor het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein. De beoogde locatie ligt in de gemeente Oldebroek, grenzend aan het Elburgse bedrijventerrein Broeklanden. Dit hebben beide gemeentes op 31 januari afgesproken door het ondertekenen van een intentieverklaring.

 • Gemeente Oldebroek vraagt provincie om verbeteringen verkeersveiligheid Zuiderzeestraatweg

  02 februari 2023

  Het college van Oldebroek vraagt in een brief aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland nogmaals expliciet aandacht voor de verkeersveiligheid van de Zuiderzeestraatweg. Al een aantal jaar uiten aanwonenden en gebruikers van de Zuiderzeestraatweg met grote regelmaat hun zorgen over de verkeersveiligheid van deze weg. De gemeente Oldebroek deelt deze zorgen ten zeerste en heeft dit in de voorgaande jaren ook met regelmaat geuit richting de provincie. De gemeente roept de provincie op om, als eigenaar van de weg, in actie te komen.

 • Nieuw loket helpt inwoners Noord-Veluwse gemeenten vanaf 1 maart met verduurzamen

  01 februari 2023

  Inwoners uit de Noord-Veluwse gemeenten Hattem, Harderwijk, Elburg, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek en Putten kunnen vanaf 1 maart 2023 bij het nieuwe duurzaamheidsloket terecht met hun vragen over energie besparen en klimaatadaptatie.

 • Succesvolle Energiemarkt Oosterwolde

  01 februari 2023

  Afgelopen zaterdagmiddag bezochten maar liefst 200 inwoners uit Oosterwolde (en omgeving) de Energiemarkt in het MFC Hart van Oosterwolde. Stichting Dorpsbelang Oosterwolde nam hiervoor initiatief.