College Oldebroek stelt eerste cultuurnota voor aan gemeenteraad

Het college van B&W heeft op 31 januari 2023 de cultuurnota ‘Samen naar een breed cultuurbeleid’ vastgesteld. De nota is opgesteld op basis van goede gesprekken met inwoners en organisaties. Wethouder Beerd Flier zal deze eerste cultuurnota van de gemeente Oldebroek in maart aanbieden aan de gemeenteraad.

Oldebroekse samenleving is de basis

Wethouder Beerd Flier ondertekent het voorwoord als wethouder Cultuur en Sport. Hij is trots en blij dat hij deze eerste cultuurnota aan de raad mag aanbieden. “Kunst en cultuur zijn ontzettend belangrijk voor een aantrekkelijke leefomgeving in onze kernen en voor de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Maar je kan er ook gewoon van genieten en het helpt om je beter te voelen”, zegt wethouder Flier. Met dit nieuwe beleid willen we de cultuurdeelname in Oldebroek nog verder verhogen. In de nota staat hoe we van plan zijn dit te gaan doen. Goede gesprekken met betrokken inwoners en organisaties vormen de basis van de cultuurnota. Deze is daarna compleet gemaakt met de zienswijzen, oftewel de opmerkingen en adviezen van inwoners na het lezen van de concept nota.

Cultuurbeleid: verbreden en verbinden

De gemeenteraad sprak in 2021 uitdrukkelijk de opdracht uit om cultuurdeelname te vergroten en te verbreden. Bij verbreding gaf de raad aan dat cultuur meer is dan waar Oldebroek al veel aandacht voor heeft, zoals muziek en erfgoed. Cultuur is bijvoorbeeld ook beeldende kunst, literatuur, poëzie en nieuwe media. In de cultuurnota stelt het college voor dit te bereiken door in te zetten op meer onderlinge verbinding en samenwerking.

Wethouder Flier licht toe: “De culturele sector kenmerkt zich door creativiteit en innovatie. Als college zien we kansen voor verbinding met andere disciplines zoals recreatie en toerisme, maar ook binnen de vormen van cultuuruiting zelf. Tussen muziek en taal (literatuur/poëzie) of tussen erfgoed en nieuwe media. Daarnaast willen we samen met de samenleving een subsidieregeling voor ‘de Culturele Parel van Oldebroek’ ontwikkelen. Dit geeft de mogelijkheid tot een regelmatig terugkerende én verbindende culturele activiteit. Hierbij nemen we alle kernen mee.”  

Vervolgproces

De raadscommissie Samenleving en Bestuur bespreekt de cultuurnota in de openbare vergadering van donderdag 23 februari 2023. In de raadsvergadering van donderdag 9 maart 2023 volgt de definitieve besluitvorming.