Doorstart plannen omgeving Van Pijkerenlaan

In 2019 is een begin gemaakt met het opstellen van plannen voor de reconstructie van de Van Pijkerenlaan tussen de Rustenburgsweg en de Tulpstraat, de Crocusstraat en de Narcisstraat in Oldebroek. Ook is gekeken naar een verbetering van de haal-en-breng-mogelijkheden voor de Timotheüsschool. Deze plannen waren nog niet afgerond.

In het najaar van 2022 is met behulp van een inspectie het riool in kaart gebracht. Het werk met werk maken tussen riool- en wegbeheer en klimaatadaptatie gaf een nieuwe aanzet waarop het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een doorstart te maken en de planvoorbereiding samen met de bewoners weer op te pakken.

Verkeersveiligheid

Begin februari is er een ingenieursbureau geselecteerd. Zij zijn gestart met het opstellen van de plannen. Het is nu het moment om alles bij elkaar te nemen onder en boven de grond in een gang en daardoor win-win situatie te creëren.

Wethouder Ben Engberts is daarom blij met deze doorstart: ‘We vinden het belangrijk om de verkeersveiligheid rond de school te vergroten. Er is veel verkeer hier bij het halen en brengen van de schoolkinderen. Dit willen we samen met de school in veilige banen leiden. Daarnaast kijken we naar verbeteringen van het parkeren in de straten.’’

Duurzame oplossing

Wethouder Beerd Flier vult aan: ‘’We zijn erg blij met dit project, waarbij het regenwater van de daken en de weg  wordt afgekoppeld, zodat dit regenwater in de Veluwse bodem kan infiltreren en worden opgeslagen. De Veluwe is een belangrijk drinkwaterreservoir en zo draagt deze oplossing bij aan een goede omgeving, helpt het verdroging voorkomen en zorgt daarmee ook voor een betere biodiversiteit.’’

Uitgangspunten

Om de reconstructie goed op te stellen, houden we rekening met een aantal uitgangspunten. Door aanleg van een gescheiden rioolsysteem wordt de afvoer naar en de capaciteit van de rioolzuivering minder belast. Tegelijk wordt het water teruggegeven aan de bodem en de natuur. We zorgen voor behoud en versterking van de aanwezige groenvakken. We faciliteren voldoende parkeerplaatsen en de verkeersveiligheid rondom de Timotheüsschool wordt verbeterd.

Bijeenkomst voor bewoners

Voor de zomer kunnen bewoners van de Van Pijkerenlaan en de omliggende straten een persoonlijke uitnodiging verwachten op hun huisadres voor een bijeenkomst. De voorstellen voor de reconstructie worden dan voorgelegd. Bewoners kunnen hierover vragen stellen of suggesties doorgeven. Woningbouwvereniging Omnia is enthousiast en werkt graag mee aan de plannen. De Timotheüsschool is in het voortraject betrokken en kan zich goed vinden in deze oplossing.