Gemeente Oldebroek vraagt provincie om verbeteringen verkeersveiligheid Zuiderzeestraatweg

Het college van Oldebroek vraagt in een brief aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland nogmaals expliciet aandacht voor de verkeersveiligheid van de Zuiderzeestraatweg. Al een aantal jaar uiten aanwonenden en gebruikers van de Zuiderzeestraatweg met grote regelmaat hun zorgen over de verkeersveiligheid van deze weg. De gemeente Oldebroek deelt deze zorgen ten zeerste en heeft dit in de voorgaande jaren ook met regelmaat geuit richting de provincie. De gemeente roept de provincie op om, als eigenaar van de weg, in actie te komen.

Vanwege het toenemende gevoel van verkeersonveiligheid en het grote aantal aanrijdingen heeft de gemeente Oldebroek eind 2021 een enquête gehouden onder de aanwonenden van de Zuiderzeestraatweg. De uitkomsten van deze enquête ondersteunen de zorg van de gemeente Oldebroek. De provincie moet als eigenaar van de weg de eerste stappen zetten.

Actie door de provincie  

In de afgelopen jaren heeft de gemeente de zorgen rondom de verkeersveiligheid van de Zuiderzeestraatweg ambtelijk en bestuurlijk herhaaldelijk bij de provincie Gelderland aan de orde gesteld. De gemeente roept de provincie op om haar verantwoordelijkheid te nemen en tot actie over te gaan om de verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg te verbeteren.