Oldebroek bouwt aan de toekomst

In het bestuursakkoord staat dat we dromen van een Oldebroek waarin voor iedere inwoner en onderneming ruimte is om te groeien en te bloeien. We willen dat iedere inwoner van de gemeente Oldebroek in 2030 een passende woning heeft en we willen ondernemers een goed ondernemersklimaat bieden.

Om dit waar te kunnen maken zijn er locaties nodig waarop dat gerealiseerd kan worden. Alleen inbreiding is niet genoeg voor de lange termijn. Het college heeft daarom besloten om zoekgebieden aan te wijzen. Om hoge grondprijzen te voorkomen is er voorkeursrecht gevestigd op verschillende percelen. Eigenaren zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De gemeenteraad moet een definitief besluit nemen over dit onderwerp. Dat vindt plaats in de raadsvergadering van 20 april 2023. 

Wethouder Engberts van de gemeente Oldebroek: “Er ligt een grote opgave op het gebied van werken en wonen voor ons. Om voorbereid te zijn op de toekomst is het nodig om nu al locaties aan te wijzen waar wij in de toekomst willen en kunnen bouwen. De noodzakelijke eerste stap met het vestigen van voorkeursrecht wordt hiermee gezet.” 

Wonen

De landelijke overheid neemt steeds meer de regie. Alle twaalf provincies hebben met de minister van woningbouw afspraken gemaakt. Per provincie wordt vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. Samen met de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet en Putten is de gemeente Oldebroek druk met het vormen van de woondeal om te bepalen waar welke woningen toegevoegd gaan worden tot en met 2030. Om ook voor voldoende sociale woningbouw te zorgen werken de gemeenten hierin veel samen met de woningbouwcorporaties. De woondeal bevat verder afspraken over de (regionale) behoefte aan plancapaciteit en over gerichte acties op aanpak van de gevolgen van de krapte. 

Wethouder Flier van de gemeente Oldebroek: “Oldebroek wil door, we gaan niet rustig zitten wachten, maar gaan aan de slag. Om voldoende locaties te hebben voor nieuwe woningen, zowel sociale huur als koopwoningen, is het aanwijzen van toekomstige locaties een mooi begin.” 

Versneld wonen 

Naast woningen voor de middellange en lange termijn is er ook op korte termijn actie nodig. Daarom is het project Versneld Wonen opgestart. De afgelopen maanden zijn er in alle kernen inwonersavonden gehouden. Het resultaat hiervan wordt binnenkort aan de raad voorgelegd. Over dit project verschijnt volgende week meer informatie.

Werken 

Als werklocatie is het gebied naast het bestaande bedrijventerrein Broeklanden aangewezen. Dit wordt samen met de gemeente Elburg opgepakt. De eerste afspraken hierover zijn vastgelegd in een intentieverklaring. 
Wethouder Vos-van de Weg van de gemeente Oldebroek: “Als Oldebroek willen we samen werken aan een mooie en sterke samenleving. Voldoende ruimte voor goed wonen en werken hoort daarbij.”  

Informatieavonden Oldebroek en Wezep

Om inwoners, ondernemers en andere belanghebbende te informeren over het proces rondom de voorlopige aanwijzing van de zoekgebieden en het vestigen van voorkeursrecht worden er twee informatieavonden gehouden. Op dinsdag 21 februari 2023 in Oldebroek en op maandag 27 februari 2023 in Wezep. Verdere informatie wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd via de website en social media kanalen van de gemeente Oldebroek en via het gemeentenieuws in de krant.