Oldebroek bouwt aan de toekomst door middel van zoekgebieden

In het bestuursakkoord staat dat we dromen van een Oldebroek waarin voor iedere inwoner en onderneming ruimte is om te groeien en te bloeien. We willen dat iedere inwoner van de gemeente Oldebroek in 2030 een passende woning heeft en we willen ondernemers een goed ondernemersklimaat bieden.

Om dit waar te kunnen maken zijn er locaties nodig waar we in de toekomst kunnen gaan bouwen. Alleen bouwen binnen bestaand bebouwd gebied is niet genoeg voor de lange termijn. Het college heeft daarom besloten om zoekgebieden aan te wijzen. Om hoge grondprijzen te voorkomen is er voorkeursrecht gevestigd op verschillende percelen.

De zoekgebieden waar voorkeursrecht is opgelegd zijn globaal de volgende locaties:

  • Zuiderzeestraatweg. Dit gebied ligt globaal tussen Oldebroek en Elburg, ten noorden van de Zuiderzeestraatweg en ten oosten van het bedrijventerrein Broeklanden.
  • Oldebroek West. Dit gebied ligt globaal ten westen van Oldebroek, ten noorden van de Zuiderzeestraatweg en ten oosten van de Westerweg.
  • Oldebroek Noord. Dit gebied ligt globaal ten noorden van Oldebroek, ten noorden van de Zuiderzeestraatweg en ten oosten van het Kerkpad.
  • Oldebroek Oost. Dit gebied ligt globaal ten oosten van de kern van Oldebroek, ten zuiden van de Zuiderzeestraatweg en ten oosten van de Stouwdamsweg.
  • Wezep Oost. Dit gebied ligt globaal ten oosten van Wezep, aan beide zijden van de Verlengde Kerkweg ter hoogte van de rotonde waarmee de Rondweg aansluit op de Zuiderzeestraatweg.
  • Wezep Zuidwest. Dit gebied ligt globaal ten zuidwesten van Wezep, tussen de Enkweg, de Zoutlanddreef en de Bovenheigraaf.

20230217 Kaartje wezep oldebroek

Daarnaast zijn er twee locaties als zoekgebied opgenomen waar geen voorkeursrecht is gevestigd. Dit is het gebied aansluitend aan Oldebroek West 3 en de Soppe in Wezep.

Informatieavonden

Tijdens de informatieavonden op 21 en 27 februari geven we een korte toelichting over het (verdere) proces. Alle locaties worden op beide avonden getoond en aanwezigen kunnen een eerste reactie geven op de zoekgebieden.

Op dinsdag 21 februari bent u van harte welkom in de Zwikmeule in Oldebroek en op maandag 27 februari bent in welkom in de Brinkhof in Wezep. Beide avonden starten om 19.30 uur met een plenair gedeelte, inloop vanaf 19.15 uur. Aanmelden is niet nodig. Van harte welkom!

Definitief besluit

De gemeenteraad moet nog een definitief besluit nemen over dit onderwerp. Dat vindt plaats in de raadsvergadering van 20 april 2023.