Start werkzaamheden nieuwe aansluiting Wezep en H2O op A28

Provincie Gelderland werkt samen met de gemeente Oldebroek, Rijkswaterstaat en bedrijvenpark H2O aan een nieuwe aansluiting van Wezep en het bedrijvenpark op de A28. De voorbereidende werkzaamheden starten op 20 februari 2023.

De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. In 2024 is naar verwachting de nieuwe aansluiting op de A28 gereed.

Nieuwe aansluiting

Het wegennet rondom deze aansluiting wordt aangepast. De kern van Wezep wordt hierdoor ontlast van vrachtverkeer, met als gevolg een grotere verkeersveiligheid, minder CO2 en minder geluid. De aansluiting met het bedrijventerrein H2O wordt ook verbeterd. Dit is goed voor de leefbaarheid van de woonkern Wezep en de ontwikkeling van het bedrijventerrein H2O.