Vacature: Lid voor de Samenwerkende Rekenkamercommissies

Ter vervanging van een lid, van wie de benoemingstermijn op 1 maart 2023 afloopt, zijn de gemeenteraden van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten op zoek naar een lid voor de Samenwerkende Rekenkamercommissies.

Algemene informatie

De gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben in samenwerking een eigen rekenkamercommissie ingesteld. De samenwerking is gebaseerd op een personele unie. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. De commissie bepaalt, in samenspraak met de gemeenteraden, de onderzoeksonderwerpen, is belast met de organisatie van de onderzoeken en met het (laten) uitvoeren van deze onderzoeken, het begeleiden ervan en het uitbrengen van het onderzoeksrapport.

Wie zoeken wij

Wij zoeken een kandidaat met:

 • een onafhankelijke instelling en een analytisch denkvermogen;
 • ruime kennis van en aantoonbare ervaring met het (laten) uitvoeren van (kwantitatief) onderzoek: de kandidaat moet in staat zijn om tot een objectief en onafhankelijk oordeel te komen;
 • kennis van en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
 • een relevante professionele achtergrond en kennis van één of meer beleidsterreinen van de lokale overheid, waarbij deskundigheid in het sociaal en/of ruimtelijk domein een pré is.

Specifieke informatie

 • Een lid ontvangt een vaste vergoeding van € 5.200,- per jaar.
 • Een lid wordt op basis van de geldende Verordening op de rekenkamercommissie benoemd voor een periode van 4 jaar. Per 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Op basis van deze wet wordt in 2023 de verordening aangepast en worden de voorzitter en leden van de rekenkamer opnieuw door de raad benoemd (naar verwachting voor een periode van 6 jaar).
 • In de regel wordt er per jaar 1 onderzoek uitgevoerd met behulp van externe bureaus en het volgende onderzoek opgestart.
 • De rekenkamercommissie vergadert in de regel 12 keer per jaar (1x per maand, zo mogelijk overdag).
 • De rekenkamercommissie bestaat uit 3 leden (inclusief voorzitter) en wordt per gemeente ondersteund door een secretaris.

Geïnteresseerd?

Bekijk de volledige vacaturetekst met functieprofiel op de website van de gemeente Nunspeet.

 • Neem voor inhoudelijke vragen over de functie contact op met de heer H.W.P. (Peter) Niemeijer via tel. 06 25 69 49 85, voorzitter van de samenwerkende rekenkamercommissies.
 • Voor vragen over de procedure neemt u contact op met de secretaris van de rekenkamercommissie Putten, mevrouw E.G. (Evelien) van Drie-Timmer via tel. 0341 35 97 03.
 • Meer informatie over de rekenkamercommissies vindt u op de websites van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Solliciteren

Richt uiterlijk woensdag 8 maart 2023 uw brief met cv en een overzicht van (vervulde) nevenactiviteiten aan de voorzitter van de selectiecommissie, de heer H.A. Lambooij (voorzitter van de gemeenteraad van Putten). Gebruik hiervoor het online sollicitatieformulier op de website vacatures.one.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdagochtend 24 maart 2023, van 09.00 tot 13.00 uur in het gemeentehuis van Putten, Fontanusplein 1.