Vergaderingen raadscommissies februari 2023

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

U bent welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 22 februari en donderdag 23 februari bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook digitaal volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending’.

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), woensdag 22 februari 2023, aanvang 19.00 uur

Ter bespreking:

 • Voorstel: vaststelling visie woningbouw Noordeinde.
 • Opiniërende nota: Versneld Wonen.
 • Informatie: zoekgebieden Wonen en Werken.
 • Informatie: haalbaarheidsonderzoek verplaatsing verenigingen Wezep.
 • Voorstel: vaststelling nota Grondprijsbeleid 2023-2024.
 • Voorstel: vaststelling verordening Toekomstbestendig Wonen Lening voor Verenigingen van Eigenaren en beschikbaarstelling van budget.
 • Voorstel: algemeen belang verklaring gescheiden inzameling GFTe-afval bij basisscholen in de gemeente.

Samenleving & Bestuur (S&B), donderdag 23 februari 2023, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Voorstel: beschikbaarstelling kredieten huisvestingsprogramma onderwijs 2023 (Eben Haëzerschool, Oldebroek).
 • Voorstel: beschikbaarstelling € 138.515 voor verduurzaming dorpshuis ’t Grinthuus (’t Loo).
 • Voorstel: vaststelling cultuurnota gemeente Oldebroek en beschikbaarstelling budget.

Zonder bespreking:

 • Voorstel: herbenoemen leden commissie bezwaarschriften.
 • Voorstel: geen wensen en bedenkingen hebben inzake het Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale netwerkbedrijven.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Er kunnen door de commissie onderwerpen van de postlijst bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending

U kunt de commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen op internet. Op 22 en 23 februari kan dat via het ‘beeldscherm’ / de video op de webpagina van de betreffende vergadering, zie oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).
Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’.
De vergadering wordt tevens uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 20 februari vóór 12.00 uur contact opnemen met de griffier.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of  e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.