Verplaatsing Verenigingen Wezep niet haalbaar

In 2020 startte de gemeente Oldebroek met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid een aantal verenigingen in Wezep samen naar een nieuwe en duurzame locatie te laten verhuizen. Onderdeel van dat plan was dat er op de achterliggende locatie woningbouw plaats zou gaan vinden.

Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en blijkt het plan, zoals dat voorlag, niet haalbaar te zijn. De betrokken verenigingen zijn hier inmiddels van op de hoogte gesteld en ook omwonenden zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd.

Belangrijke reden waarom het plan niet haalbaar bleek te zijn is het financiële aspect. Het is niet gelukt om tot een kostenneutraal plan te komen binnen de randvoorwaarden, mede gezien de benodigde voorinvesteringen en de veranderde marktomstandigheden.

De gemeente nodigt inwoners en verenigingen van harte uit voor een informatieavond op 27 februari 2023 om 19.30 uur in MFC De Brinkhof in Wezep. Tijdens deze avond wordt er meer uitleg gegeven over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.