Visuele inspectie van de wegen

In de maand februari worden alle verhardingen, in beheer en onderhoud van de gemeente Oldebroek, geïnspecteerd op gebreken. Het gaat om rijwegen, trottoirs, voetpaden, fietspaden, parkeerplaatsen en pleinen.

De visuele weginspectie wordt uitgevoerd door Inspectrum, een gespecialiseerd bedrijf. Er wordt gekeken naar vlakheid, gaten, scheuren, rafeling en kleine gebreken. Deze inspectie vindt ieder jaar plaats. Zo houden we de staat van de verhardingen goed bij en kunnen we tijdig onderhoud uitvoeren. De inspecties binnen de bebouwde kom worden veelal lopend uitgevoerd, en buiten de bebouwde kom grotendeels vanuit de auto.