Wat heeft de gemeenteraad besloten op 2 februari 2023?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 2 februari 2023 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Beschikbaarstelling extra budget van € 500.000,- voor nieuwe brandweerkazerne Oldebroek.
    De gemeenteraad heeft unaniem op voorstel van het college van B&W besloten, om in verband met onvoorziene bouwkostenstijgingen en gestegen inflatie, een aanvullend budget van € 500.000,- beschikbaar te stellen voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Oldebroek.

Zonder bespreking

Zonder bespreking zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad, op voorstellen van het college van B&W:

  • Vaststellen erfgoedverordening.
  • Vaststellen verordening voor de fysieke leefomgeving gemeente Oldebroek 2023.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 2 februari 2023. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.