Winterfonds Oldebroek ondersteunt maatschappelijke organisaties bij financiële problemen door energiecrisis

De gemeente Oldebroek schiet cultuur-, sport-, en welzijnsorganisaties die het moeilijk hebben te hulp met een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling voor energiekosten. Het gaat om maatschappelijke organisaties die geen winstoogmerk hebben en na 1 augustus 2022 sterk geraakt zijn door de hoge energiekosten. Het Winterfonds Oldebroek heeft een totaalbudget van ruim € 114.000,-.

Moeite met rondkomen

Het Winterfonds Oldebroek helpt organisaties, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, buurthuizen en culturele instellingen, die als gevolg van de energiecrisis in ernstige financiële problemen zijn gekomen. Het voortbestaan van deze verenigingen, instellingen en stichtingen is van grote waarde voor de leefbaarheid in de kernen.

Wethouder Liesbeth Vos - van de Weg: “Ik ben blij dat we deze regeling kunnen aanbieden. Dat kan net het verschil maken in het voortbestaan. De culturele instellingen, buurthuizen en verenigingen in onze gemeente zijn van essentieel belang. Ze houden ons zowel mentaal als fysiek gezond en ze brengen ons samen. Daarom helpen we deze maatschappelijke organisaties overeind te houden, zodat zij hun deuren kunnen openhouden voor onze inwoners.”

Subsidieregeling Winterfonds

U kunt subsidie krijgen als u aan de voorwaarden voldoet en u niet ergens anders terecht kunt. Een kort overzicht van de voorwaarden:

  • Gevestigd in de gemeente Oldebroek en/of van belang voor de Oldebroeker samenleving.
  • Het subsidieverzoek bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 10.000,-.
  • Het gaat om een cruciale voorziening voor het welzijn van de Oldebroeker samenleving.
  • De financiële problemen door gestegen energielasten zijn aantoonbaar ontstaan na 1 augustus 2022.
  • Er zijn al schadebeperkende maatregelen genomen.
  • Winst is geen doel van de organisatie.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd via oldebroek.nl/winterfonds. Aanvragers van de subsidie wordt gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden voor verdere energiebesparing en verduurzaming.

Meer informatie

Stel uw vragen over het Winterfonds Oldebroek aan de gemeente Oldebroek, team Samenleving via 0525 63 82 00 of gemeente@oldebroek.nl. Kijk voor meer informatie over voorwaarden, bezwaar, beroep en beslistermijnen ook op oldebroek.nl/winterfonds.