Informatieavond over project Oldebroek Centrum op 27 februari

De gemeente Oldebroek wil de woonfunctie en voorzieningen in de dorpskern van Oldebroek verder versterken. Hiervoor is het Concept Ontwikkelkader Oldebroek Centrum Fase 2 opgesteld.

Hierin geeft de gemeente richting aan een aantal ontwikkelingen in dit centrum, zoals de omzetting van de locatie brandweerkazerne naar wonen, het realiseren van een gezondheidscentrum aan de Van Asseltsweg en (zorg)woningen bouwen op de locatie van de Regenboogschool. Binnen de (openbare) ruimte is bovendien aandacht voor vergroening en leefbaarheid.

Informatieavond 

Deze bijeenkomst begint met een algemene toelichting op de plannen. Daarna kunt u de plannen nader bekijken en vragen stellen. U bent van harte welkom!

  • Datum:   dinsdag 27 februari 2024
  • Tijd:        19.30 tot 21.00 uur
  • Locatie:  gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek

Aanleiding

De plannen voor uitbreiding van het centrum en de verbetering van de openbare ruimte werden in 2018 positief ontvangen door de gemeenteraad, bewoners en andere participanten. Er is daarna een stedenbouwkundig model ontwikkeld. Dit model gaat onder andere uit van een verbetering van de verbinding tussen het gemeentehuis en de Lambertuskerk, het deels zichtbaar maken van de beek door middel van een waterpartij op het plein én het vergroenen van de openbare ruimte.

Gesprekken

In de tussentijd zijn gesprekken gevoerd met geïnteresseerde ondernemers en andere partijen die betrokken zijn bij de plannen. De nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Zuiderzeestraatweg nadert de voltooiing en de bouw van een nieuwe Regenboogschool is in volle gang. Er wordt ook ingezet op een versterking van de verblijfsfunctie en de voorzieningen voor zorg en welzijn in het gebied.

Website

Kijk voor meer informatie over de plannen op de website. Hier kunt u ook het gehele ontwikkelkader inzien en downloaden.