Veiligheid regio Noord-Veluwe centraal in integraal plan voor 2024-2027

De gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek zetten zich gezamenlijk in voor een veilige Noord-Veluwe.

Samen met het Openbaar Ministerie en Politiebasisteam Veluwe Noord hebben deze gemeenten het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2024-2027 gepresenteerd. Dit plan richt zich op een integrale aanpak van de thema's jeugd en veiligheid, ondermijning en digitale criminaliteit.

Prioriteiten

Voor jeugd en veiligheid geldt bijvoorbeeld: Inwoners kunnen meer aandacht verwachten voor preventie en ondersteuning bij escalaties. De blik wordt daarbij ook op jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties gericht. Zo worden er programma's en initiatieven opgezet om te voorkomen dat zij in de criminaliteit belanden en om hen te ondersteunen bij eventuele problemen.
Gemeenten zijn en blijven alert op ondermijnende activiteiten. Dit vergroot de weerbaarheid tegen criminele activiteiten als drugshandel en mensenhandel.
De zes gemeenten zetten zich de komende jaren eveneens actief in om inwoners te beschermen tegen digitale bedreigingen. Dit gebeurt zowel via landelijke als regionale initiatieven en acties.

Sinds 2012

De samenwerking op de Noord-Veluwe is al in 2012 opgestart. Dit meerjarig integraal veiligheidsplan en de jaarlijkse uitvoeringsplannen – met ook aandacht voor goede communicatie, toezicht en gepast optreden bij overtredingen – ondersteunen het veiliger maken en houden van onze leefomgeving.