Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen 2021

Eind deze maand verstuurt de gemeente Oldebroek de aanslagen gemeentelijke belastingen, inclusief de WOZ-beschikkingen voor 2021.

De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen kloppen. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt, vragen wij u te bellen met de gemeente via telefoonnummer 0525 63 82 00. Wij nemen de aanslag en/of de WOZ-beschikking dan met u door.
Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, dan passen we deze aan. Komen we er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken. Het bezwaar kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet digitaal of schriftelijk indienen.

Gratis bezwaar

No Cure No Pay bureaus adverteren met: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u." Het klinkt mooi, maar ‘gratis’ is eigenlijk helemaal niet gratis. De gemeente moet het bureau of de makelaar namelijk een vergoeding voor zijn werkzaamheden betalen als de WOZ-waarde moet worden aangepast. Deze vergoeding bedraagt minimaal € 265,00 en kan oplopen tot € 917,00 of meer. In de praktijk komt het er op neer dat een verlaging van de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,00 een vermindering van de aanslag OZB voor 2021 oplevert van € 11,98. De gemeente moet het bureau of de makelaar vervolgens voor zijn werkzaamheden dus € 265,00 of meer betalen.

Deze kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de onroerende zaakbelastingen voor het volgende belastingjaar. Uiteindelijk moeten alle belastingbetalers dus meebetalen aan deze extra kosten. Dat is jammer en onnodig. Als u het bezwaarschrift zelf indient en de WOZ-waarde wordt verlaagd, dan hoeft de gemeente geen wettelijke kostenvergoeding te betalen. Zo kost het de gemeenschap dus geen extra geld.

Elk bezwaarschrift dat door de gemeente wordt ontvangen, nemen we in behandeling en geeft aanleiding tot onderzoek. Het maakt niet uit op welke manier het bezwaarschrift wordt ingediend of wie het indient. Elk onderzoek naar de waarde wordt op dezelfde wijze en objectief uitgevoerd. De gemeente overlegt liever met u over uw woning, dan met een speciaal bezwaarbureau, dat op afstand  voor u de procedure uitvoert.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, kijk dan op op onze webpagina belastingen. Daar vindt u alle informatie over de waardevaststelling en de aanslag gemeentelijke belastingen. Komt u er niet uit, dan kunt u met ons bellen via tel. 0525 63 82 00. Wij helpen u graag!