Kappen van laan- en straatbomen in gemeente Oldebroek

In februari en maart 2021 worden er 100 bomen gekapt in de gemeente Oldebroek. Een gecertificeerd boomveiligheidscontroleur heeft aangegeven dat kappen bij een aantal bomen noodzakelijk is.

Reden hiervoor is de slechte vitaliteit en gevaarzetting. Door de droge zomers van afgelopen jaren is de conditie van veel bomen er op achteruit gegaan. Ze zijn dood of gevaarlijk door het afsterven van de kroon. Er zijn inmiddels ook veel nieuwe bomen geplant. Op deze kaart kunt u zien waar bomen worden gekapt en waar nieuwe bomen zijn geplant. Of bekijk het overzicht met te kappen bomen (pdf, 334kb).

Verkeersoverlast

Sommige wegen zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten tijdens de werkzaamheden om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. Dit geeft enige verkeersoverlast en daarvoor vragen wij uw begrip.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact op nemen met meneer J. Fidder, via mail jfidder@oldebroek.nl.