Sport en cultuur bereikbaar voor iedereen, ook voor volwassenen

Gemeente Oldebroek heeft zich aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten mogelijk voor inwoners met een laag inkomen. Voor kinderen bestond dit aanbod al, via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze samenwerking is voor vier jaar verlengd.

Door de coronamaatregelen vinden er momenteel nauwelijks activiteiten op het gebied van sport en cultuur plaats. De gemeente hoopt dat na versoepeling van de regels veel inwoners gebruik gaan maken van de fondsen.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby, zoals schilderen of theater. Voor hen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. Dit fonds zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben toch lid kunnen worden van een sport- of cultuuraanbieder. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de aanbieder en vergoedt ook noodzakelijke materialen of kleding.

Iedereen doet mee

Wethouder Liesbeth – Vos: “In Oldebroek moet iedereen mee kunnen doen. Als je kijkt naar sport en cultuur, dan zijn er voor kinderen en jongeren al diverse regelingen. Bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ik ben blij dat we nu ook zo’n regeling voor volwassenen hebben. Sporten of creatief bezig zijn, is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Ik gun het dan ook iedere inwoner van Oldebroek om lid te worden van een club of vereniging. Ik ben blij dat we daar op deze manier aan kunnen bijdragen.”

Meedoen?

Een aanvraag bij het Volwassenenfonds en het Jeugdfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente Oldebroek. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach, medewerker Sociaal Team, leerkracht op school of een jeugdwerker.
Meer informatie via www.volwassenenfonds.nl en www.jeugdfondssportencultuur.nl.