Uitstel belastingbetaling mogelijk voor ondernemers, zzp’ers en verenigingen

Eind deze maand verstuurt de gemeente Oldebroek de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2021. Ondernemers, zzp’ers en verenigingen met betalingsproblemen door de coronacrisis kunnen hiervoor uitstel van betaling aanvragen.

Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u de gemeente vragen om uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Ook sport- en muziekverenigingen, dorpshuizen en overige sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) kunnen uitstel van betaling aanvragen.
U geeft in uw aanvraag aan hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. U krijgt dan standaard drie maanden uitstel. Er wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht. Als de gemeente naar aanleiding van uw informatie tot een ander inzicht komt over het uitstel van de betalingsverplichting, dan neemt zij contact met u op. Als het verloop van de pandemie daartoe aanleiding geeft, kan het uitstel verlengd worden.

Uitstel aanvragen

U kunt uitstel aanvragen door het aanvraagformulier ‘Uitstel van betaling ondernemers en verenigingen’ in te vullen, dat op de website van de gemeente Oldebroek staat. Het formulier kunt u inscannen en mailen naar gemeente@oldebroek.nl of per post sturen naar gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Bewaking termijn

U moet zelf de uitsteltermijn van drie maanden bewaken. Hebt u na deze termijn nog niet betaald, dan neemt de gemeente contact met u op. U kunt op dat moment ook zelf een verlengingstermijn van uitstel aanvragen, mocht daar aanleiding voor zijn. De gemeente beoordeelt dan of dat verleend wordt.