Kappen en planten van laan- en straatbomen in gemeente Oldebroek

In februari en maart 2022 worden er bomen gekapt in gemeente Oldebroek. Tijdens een boomveiligheidscontrole, die is uitgevoerd door een gecertificeerd boomveiligheidscontroleur, is gebleken dat er 73 bomen moeten worden gekapt. De reden hiervoor is de slechte vitaliteit van de bomen en dat een boom gevaar voor de omgeving oplevert.

Er zijn verschillende redenen om een boom op onze kaplijst te zetten. Meestal betreft het bomen waarin zwammen of schimmels zijn aangetroffen, of als er een groot deel van de takken zijn afgestorven of dat er een deel van de boom verschijnselen van rotting vertonen.

Herplanten van bomen

De bomen worden, indien mogelijk, op dezelfde locatie herplant of op een nieuwe locatie binnen de gemeente Oldebroek. Op de digitale kaart is te zien waar bomen worden gekapt en op dezelfde locatie herplant (bruine bolletjes). Daarnaast wordt aangegeven of de boom op een andere locatie wordt gepland (paarse bolletjes). Op de kaart is naast de kaplijst met deze 73 bomen ook een zogenaamde compensatielijst weergegeven, waarin wordt aangeven op welke locatie de nieuwe boom wordt geplant als er op de kaplocatie onvoldoende ruimte is (lichtblauwe en donkerblauwe bolletjes).

U kunt de lijst met te kappen bomen ook bekijken in het Overzicht bomenkap gemeente Oldebroek (pdf, 337kb).

Verkeersoverlast

Bij sommige wegen wordt een weghelft tijdelijk afgesloten en sommige wegen worden geheel afgesloten tijdens de werkzaamheden om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. Dit geeft enige verkeersoverlast en daarvoor vragen wij uw begrip.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact op nemen met Marco Houtzager, hij is bereikbaar per e-mail op mhoutzager@oldebroek.nl.