Toosten op het nieuwe jaar

Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

Lieve mensen,
Eerder deze week was de digitale nieuwjaarsreceptie te zien op Loco-televisie; een bruisend programma voor en door Oldebroek. Mocht u het gemist hebben dan kunt u natuurlijk nog online terugkijken en ook komt er nog een herhaling op televisie. Mijn nieuwjaarswens aan u, zoals te horen was in het programma, wil ik u niet onthouden, daarom deze nu in plaats van de gebruikelijke column. Natuurlijk neem ik u de rest van het jaar weer graag mee in wat mij bezighoudt. Ik zie er naar uit!

Toosten op het nieuwe jaar

Ik wil met u toosten op dat wat nog komen gaat
Toosten op dat wat we graag zouden zien
Laten we stilstaan bij dat wat in ‘t vat zit
Een nieuw jaar met veel mooie kansen misschien

Laten we samen op zoek gaan naar schoonheid
Naar liefde, begrip, gevoel en respect
En dan zou het zomaar eens kunnen gebeuren
Dat je onverwacht heel mooie dingen ontdekt

Maar dan moeten we kijken met d’ ogen van kinderen
niet die van een verzuurde meneer of mevrouw
En af en toe stil zijn voordat we iets zeggen
Want soms, ja heel soms, komt ons antwoord te gauw

Dus laten we toosten op alles wat wél kan, wat goed gaat,
Waar blijdschap bij past
Die hulp van de buren, de groet van een vreemde,
Iets kleins kan zó groot zijn: dus hou elkaar vast

Ik wens u óók, zo nu en dan, een moment van bezinning
In een kerk, op de heide, thuis, in ’t bos, op de fiets
Eventjes vrij van dag’lijkse zorgen, een beetje reflectie,
tijd voor van alles, en tijd voor echt niets

En stel j’aan het eind van een week dan de vraag eens
Wie heb ik deze week even gebeld
Wie heb ik deze week echt laten voelen,
Dat íe gezien, gewaardeerd wordt, en dat dát echt telt

Ik wil nu graag toosten met een knuffel, een knuffel voor u, voor hem en voor haar
En al weten we niet wat er dit jaar gaat komen
Laten we toosten op gezondheid en liefde,
Laten we toosten op samen, een toost op elkaar!

Tanja Haseloop-Amsing
burgemeester