Visie Wonen, Welzijn en Zorg

Het college stelt aan de raad de visie Wonen, Welzijn en Zorg voor. De gemeente Oldebroek werkt, vanuit het Woonprogramma, tot 2030 aan minimaal 950 extra woningen. Van deze 950 woningen zijn er 250 bedoeld als levensloopgeschikte woningen en 124 als intramurale woonzorgplekken. In de visie wordt het belang van het toevoegen van deze woningen en woonzorgplekken benadrukt.

Met lokale partners heeft de gemeente de opgaven voor Wonen, Welzijn en Zorg besproken en vertaald naar een visie en ambities tot 2030. In de visie wordt benadrukt dat de levensloopgeschikte woningen en de woonzorgplekken zo spoedig mogelijk moeten worden gerealiseerd.

Zo lang mogelijk zelfstandig

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en zelfstandig te wonen. Voor steeds meer oudere inwoners is een verpleeghuis een stap te ver, maar is in hetzelfde huis blijven wonen ook geen optie meer. Bijvoorbeeld door zorgen over (onge)vallen, voeding of eenzaamheid. Ook binnen de muren van zorgorganisaties groeit de groep oudere bewoners met zwaardere zorgvragen doordat zij steeds later naar een verpleeghuis gaan.

Andere thema’s

De gemeente kijkt naar aanvullende manieren om ontmoetingen, vrijwilligerswerk en werken in de zorg te stimuleren. Een belangrijk thema is ook de ondersteuning en zorg voor inwoners met fysieke, verstandelijke, sociale, psychische of meervoudige beperkingen. De gemeente wil dat er ook voor hen voldoende woningen en woonplekken zijn. Zo kunnen zij blijven wonen in de gemeente Oldebroek en meedoen in de samenleving. Verder zet de gemeente Oldebroek zich in om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te houden, zodat mensen kunnen blijven wonen en werken in de eigen omgeving.

Meer weten

De visie Wonen, Welzijn en Zorg is te vinden op onze website. Ga naar www.oldebroek.nl/visiewonen.