Belastingen en WOZ-beschikking voor 2023

Op zaterdag 28 januari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen voor het jaar 2023, met daarin uw WOZ-beschikking, in de brievenbus.

Heeft u de gemeente Oldebroek via MijnOverheid toestemming gegeven om de aanslag digitaal te versturen? Dan ontvangt u deze in de Berichtenbox op mijn.overheid.nl.

Op de gemeentelijke belastingaanslag kunnen de onroerendezaakbelastingen (OZB) en WOZ-waarde, afvalstoffenheffing, rioolheffing en onderhoudsrecht begraafplaatsen staan. De aanslag roept soms vragen op. Met deze themapagina hopen we een aantal van uw vragen te beantwoorden.

Kijk voor meer informatie op www.oldebroek.nl/belastingen.

Uw WOZ-waarde vergelijken

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de waarde van uw woning, maar ook van andere woningen, inzien. De waarden van bedrijfspanden zijn niet openbaar.

Bepaling van WOZ-waarde

De WOZ-waarde voor 2023 is de prijs die uw woning na een goede voorbereiding en een eerlijk verkooptraject zou opbrengen. De WOZ-waarde van een woning wordt bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen, die rond 1 januari 2022 zijn verkocht. De gemeente moet de waardebepaling volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) uitvoeren. De vergelijkbare woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn als uw woning. Bij de taxatie wordt rekening gehouden met verschillen tussen de woningen. De waarde wordt bepaald alsof de woning direct en leeg kan worden verkocht. Omstandigheden zoals huur, erfpacht en  hypotheek hebben geen invloed op de waarde.

Video uitleg: Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

5 sterren van Waarderingskamer

De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren. Zij heeft de gemeente toestemming verleend om de WOZ-beschikkingen voor 2023 te versturen. Dat mag alleen als de uitvoering van de WOZ op orde is. De Waarderingskamer drukt de beoordeling van een gemeente uit in een aantal sterren, van 1 (laag) tot 5 (hoog). De gemeente Oldebroek heeft 5 sterren gekregen. Dat betekent dat Oldebroek de WOZ al meerdere jaren goed uitvoert.

Invloed energiecrisis op WOZ-waarde

Door de sterke stijging van de prijzen van gas en elektriciteit besteden veel huishoudens en bedrijven inmiddels een groot deel van hun inkomen aan energiekosten. Deze prijsontwikkeling van energie heeft ook invloed op de woningmarkt. Echter wordt voor de bepaling van de WOZwaarden voor 2023 vergeleken met verkoopcijfers rond de waardepeildatum 1 januari 2022. Daarom komt de energiecrisis nog niet tot uitdrukking in de WOZ-waarden voor 2023. Bij de volgende waardepeildatum zal de invloed van energiegebruik op de woningwaarde naar verwachting groter zijn.

Beperkte stijging OZB in 2023

De onroerendezaakbelasting (OZB) is de belasting die u betaalt als eigenaar van een woning, ander gebouw of stuk grond. De OZB wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde. Rondom de waardepeildatum 1 januari 2022 was de woningmarkt overspannen wat leidde tot extreme verkoopcijfers. Dat resulteert in hogere WOZ-waarden voor 2023. In Oldebroek daalt echter het OZB-tarief wanneer de gemiddelde WOZ-waarde stijgt en omgekeerd. Door stijgende kosten, zoals inflatie, zijn de OZB-opbrengsten ieder jaar wel wat hoger. Deze stijging is echter beperkt en houdt geen direct verband met de ontwikkeling van de WOZ-waarde. De OZB-opbrengsten worden gebruikt voor algemene uitgaven, zoals onderhoud aan wegen, openbare verlichting, brandweer, onderwijs en cultuur in de gemeente.

“Het is een bewuste keuze de onroerendezaakbelasting in Oldebroek niet met een groot percentage te verhogen, zoals soms gebeurt. Wij gebruiken een door de gemeenteraad vastgestelde indexering. Op deze manier worden grote stijgingen voor inwoners voorkomen,” aldus wethouder Ben Engberts.

Berekening van OZB-aanslag

Doordat de WOZ-waarden van woningen gemiddeld genomen gestegen zijn, is het OZB-tarief in Oldebroek voor 2023 gedaald ten opzichte van 2022. Bij de berekening van de OZB-tarieven is uitgegaan van de gemiddelde waardestijging in de gemeente. De waardestijging van een individuele woning kan wel afwijken van de gemiddelde waardestijging. Voor 2022 was het tarief voor woningen 0,1135% van de WOZ-waarde. Voor 2023 is dat tarief naar beneden bijgesteld tot 0,1045% van de WOZ-waarde.

Voor een woning met een waarde van € 300.000,- werd € 340,50 OZB betaald in 2022. Stel dat deze woning in 2023 € 336.000,- waard is, dan wordt daar nu € 351,12 OZB voor betaald, dus € 10,62 meer.

No-cure-no-pay bureaus

Zogenaamde no-cure-no-pay bureaus adverteren met: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u.” Een vermindering van ongeveer € 20.000,- op de WOZ-waarde scheelt u als woningeigenaar per jaar circa € 21,- aan onroerendezaakbelasting. De gemeente moet zo’n bureau echter een wettelijke kostenvergoeding van € 592,- of meer betalen als het bezwaar wordt toegekend. Zo maken gemeenten veel extra kosten, wat resulteert in hogere OZB-tarieven en een hogere belastingaanslag.

Wij adviseren u als gemeente graag over een bezwaarschrift. Daarmee bereikt u een vergelijkbaar resultaat en zo beperken we samen de kosten voor de gemeenschap. Bel ons op 0525 63 82 00.

Wij helpen u graag

Bezwaar maken of vragen?

We vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt; we hebben geen belang bij een te hoog vastgestelde WOZwaarde. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Vraagt u zich af of deze wel juist is? Of heeft u een vraag over uw aanslagbiljet? Bel ons dan eerst op 0525 63 82 00. Een telefoongesprek kan namelijk meer inzicht en duidelijkheid geven. Wij nemen samen met u de gegevens door en bij fouten of wijzigingen kunnen deze worden aangepast. Komen we er samen niet uit, dan kunt u alsnog binnen zes weken na de dagtekening op het aanslagbiljet een bezwaar indienen via www.oldebroek.nl/bezwaarwoz. U kunt ons ook een brief sturen.

Uw taxatieverslag inzien

In het taxatieverslag voor woningen staan verkoopcijfers en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen. Zo kunt u controleren of de WOZ-waarde van uw woning goed is afgestemd op die verkoopcijfers. Na ontvangst van uw aanslag kunt u via www.oldebroek.nl/taxatieverslag uw taxatieverslag bekijken. Dat kan alleen van objecten waarvoor u een WOZ-beschikking hebt gekregen. Ook via MijnOverheid kunt u het taxatieverslag inzien. Ga daarvoor naar mijn.overheid.nl, log in met uw DigiD en ga naar het onderdeel Wonen. U kunt een taxatieverslag ook opvragen bij de informatiebalie in het gemeentehuis of ons bellen op 0525 63 82 00.

Kwijtschelding afvalstoffen- en rioolheffing

Als u weinig inkomen en vermogen hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat kan aangevraagd worden voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor woningen. Voor de afvalstoffenheffing kan het vaste jaarbedrag geheel kwijtgescholden worden. Voor het aantal ledigingen is het kwijt te schelden bedrag voor eenpersoonshuishoudens maximaal € 96,- en voor meerpersoonshuishoudens maximaal € 160,-.

Vermogensnormen verruimd

Per 1 januari 2023 zijn de vermogensnormen verruimd, waardoor meer huishoudens in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding. Bovenop de huidige vermogensnorm mogen gehuwden € 2.000,- meer vermogen hebben, alleenstaande ouders € 1.800,- en alleenstaanden € 1.500,-.

Kwijtschelding aanvragen

Als u voor de eerste keer kwijtschelding aanvraagt moet u dat doen via een vragenformulier. Kijk voor het formulier en meer informatie op www.oldebroek.nl/kwijtschelding. Wij kunnen u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Maak hiervoor een afspraak via 0525 63 82 00. U hoeft geen vragenformulier in te vullen als u eerder kwijtschelding hebt gekregen en de gemeente toestemming heeft om uw gegevens op te vragen. Als uw gegevens en omstandigheden niet zijn veranderd krijgt u opnieuw kwijtschelding. Daarover krijgt u dan bericht.

Betalingsregeling

Als u niet op tijd kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor een betalingsregeling. Daarmee voorkomt u extra kosten. Neem hiervoor contact op met ons via 0525 63 82 00.