Korte update bewonersavonden Versneld Wonen

In oktober en november 2022 zijn er zes bewonersavonden georganiseerd over het thema wonen. En in december stond in de krant een themapagina met een eerste terugkoppeling.

Er is toen aangegeven dat er ook nog per kern een samenvatting verschijnt. Bekijk deze nu via oldebroek.nl/versneldwonen.
 
Het collegevoorstel voor Versneld Wonen wordt voorbereid voor behandeling op 31 januari en de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving behandelt het raadsvoorstel op 22 februari 2023.