Uw goed recht

Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

Een paar weken geleden ging het hier al over hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn. Maar daar hoort nog iets bij. Naast digitale vaardigheden is ook digitale veiligheid heel erg belangrijk. Heel veel informatie is te vinden op het world wide web. Daar kan je uiteraard goed je voordeel mee doen. Maar hoe belangrijk is het dat gevoelige informatie, bijvoorbeeld over uzelf,  daar niet te vinden is? Heel belangrijk, vind ik! Toen dit besef, jaren geleden, steeds groter werd is er in Europees verband afgesproken om hier een speciale dag in het jaar voor uit te roepen; de internationale dag van de privacy. En die dag is eind deze week, 28 januari. Veel bedrijven besteden op of rond die datum extra aandacht aan dit onderwerp.

Als gemeente vinden we het natuurlijk ook belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de informatie die wij hebben. We hebben veel verschillende digitale systemen en zijn met heel veel inwoners en ondernemers in gesprek; over van alles en nog wat. De een heeft zorg nodig, de ander heeft een baanbrekend idee, wil zijn schuur verbouwen om er een bed and breakfast in te beginnen of heeft grote schulden. Zo maar wat voorbeelden van informatie die niet zomaar op straat mag komen. We doen dan ook ons uiterste best om daar zorgvuldig mee om te gaan, volgens de regels die daar voor zijn. We hebben zelfs specialisten in dienst die hier op letten en ons trainen.

Aan de andere kant maken al die regels ons werk soms ook lastiger. We mogen bijvoorbeeld niet zomaar gebruik maken van de adresbestanden die wij hebben. Dat is een van die regels. Er zijn uitzonderingen te maken, maar die moeten, per keer,  goed beargumenteerd worden. Het gevolg is dat we post versturen die geadresseerd is ‘aan de bewoner van dit adres’. En daar krijgen we soms opmerkingen over. Kan dat nou niet anders, zeggen inwoners dan? Ik woon al dertig jaar op dat adres. De gemeente weet toch dat ik daar woon, het staat gewoon in de computer? Terecht, want het is minder persoonlijk. Dus zo heeft ieder voordeel ook zeker nadelen.

Het is goed en belangrijk dat er door overheden, instanties en bedrijven goed op de privacy van inwoners en klanten wordt gelet. Zelf kunt u daar natuurlijk ook heel veel aan doen. Let bijvoorbeeld goed op met wat u, als u daar al actief mee bezig bent, op uw Facebook of Instagram zet. Een foto van een blij kind dat net zijn of haar eerste rijbewijs heeft opgehaald is natuurlijk hartstikke mooi. Maar pas op dat dat rijbewijs er per ongeluk niet al te duidelijk op staat. Of u vindt tijdens het boodschappen doen een bankpas, neemt die mee naar huis en maakt er een foto van. Die plaatst u op internet met de bedoeling de eigenaar terug te vinden. Als u geen informatie afschermt kunt u de eigenaar echt in de problemen brengen. Teveel mensen kunnen heel slechte dingen doen met al dit soort gevoelige informatie. Oplettendheid is dus geboden.

Ergens las ik een spreuk over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die me heel bekend voorkwam. AVG, leuker kunnen we het niet maken; makkelijker ook niet. En toch moeten we er, zoals met zo veel dingen, samen scherp op blijven. Zo kunnen we zorgen dat wat we niet willen delen ook niet gedeeld wordt. Een goed recht!

Tanja Haseloop – Amsing
burgemeester