Vergaderingen raadscommissies januari 2023

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

U bent welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 18 januari en donderdag 19 januari bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook digitaal volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending volgen’.

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), woensdag 18 januari 2023, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

  • Informatie raamovereenkomst prestatieafspraken 2023-2028 met woningbouwcorporaties.

Zonder bespreking

  • Voorstel vaststellen erfgoedverordening (i.k.v. de Omgevingswet).
  • Voorstel vaststellen verordening voor de fysieke leefomgeving gemeente Oldebroek 2023.

Samenleving & Bestuur (S&B), donderdag 19 januari 2023, aanvang 20.00 uur

Ter bespreking

  • Voorstel extra budgetaanvraag van € 500.000,- voor nieuwe brandweerkazerne Oldebroek.
  • Informerende en opiniërende nota: reactie op motie over aandacht voor energiearmoede.
  • Opiniërende nota uitvoeringsplan re-integratie en participatie 2023-2026.
  • Informatie: rapportage Sociaal Domein 3e kwartaal 2022.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Er kunnen door de commissie onderwerpen van de postlijst bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending volgen

U kunt de commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen via internet. Op 18 en 19 januari kan dat via het ‘beeldscherm’ op de webpagina van de betreffende vergadering, zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk dinsdag 17 januari contact opnemen met de griffier.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreek¬recht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.