Verkiezingen 2023

Op woensdag 25 maart kunt u stemmen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen.

Kijk voor alle informatie over de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op oldebroek.nl/verkiezingen.

Stemmen bij volmacht

Kunt u op woensdag 15 maart 2023 niet zelf stemmen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen? Dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u stemmen.
Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten per verkiezing aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem voor dezelfde verkiezing. Het stemmen via volmacht kan op twee manieren:

Volmacht via de stempas

U kunt een andere kiesgerechtigde uit de gemeente Oldebroek machtigen om voor u te stemmen.

  1. Teken het volmachtsbewijs op de achterzijde van uw stempas. Laat deze ook door de gemachtigde ondertekenen.
  2. Geef de omgezette stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde.

Volmacht via een machtigingsformulier

Ingevulde formulieren moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 in ons bezit zijn.

  1. Download via oldebroek.nl/verkiezingen het formulier voor een verzoek.
  2. De gemachtigde ontvangt per post een volmachtsbewijs, als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. U kunt de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.
  3. De gemachtigde neemt het volmachtsbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven is dan niet nodig.

Met kiezerspas stemmen in een andere gemeente

Wilt u op woensdag 15 maart 2023 uw stem voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen uitbrengen in een andere gemeente? Dit kan met een kiezerspas, vraag deze tijdig aan. Een kiezerspas aanvragen kan schriftelijk, digitaal of mondeling.
De kiezerspas wordt slechts eenmaal verstrekt, u kunt een verloren kiezerspas niet laten vervangen. Naast uw kiezerspas moet u ook een geldig identiteitsbewijs laten zien. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Schriftelijk of digitaal aanvragen

Ingevulde formulieren moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 in ons bezit zijn.

  1. Download via oldebroek.nl/verkiezingen het formulier voor een schriftelijk verzoek. Of log in met DigiD om uw kiezerspas digitaal aan te vragen.
  2. U ontvangt een kiezerspas, als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

Mondeling aanvragen

  1. Vraag uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023 om 12:00 uur een kiezerspas aan bij de afdeling Burgerzaken (op afspraak) in het gemeentehuis van Oldebroek.
  2. U ontvangt een kiezerspas, als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

Waar kunt u stemmen met een kiezerspas?

Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u stemmen binnen de provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u stemmen binnen het Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap heeft andere grenzen dan de provincie.

Centrale stemopneming

De gemeente Oldebroek doet een centrale stemopneming bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023.

Op woensdag 15 maart 2023 doen de stembureaus een voorlopige telling op lijstniveau. De volgende dag worden de uitgebrachte stemmen op de kandidaatsniveau geteld. Dit vindt plaats op donderdag 16 maart 2023 vanaf 8.00 uur in het gemeentehuis. De tellingen zijn openbaar.