Januari 2024

 • College van B&W op werkbezoek bij Rhodos Wellness

  31 januari 2024

  Op dinsdag 30 januari 2024 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan Rhodos Wellness. Tijdens het bezoek werd het college geïnformeerd door Bernard, Gea en Lorenzo Huisman over hun familiebedrijf.

 • Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 1 februari over?

  30 januari 2024

  Donderdag 1 februari begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

 • Senioren inloopmiddag Oosterwolde

  30 januari 2024

  Op woensdag 14 februari wordt in het MFC Hart van Oosterwolde een gezellige senioren bingomiddag met leuke prijsjes georganiseerd.

 • Gemeenten Oldebroek en Elburg zetten smakelijke stap naar gezondere gewoontes

  30 januari 2024

  De twee gemeenten hebben zich aangesloten bij het Groenteboxjes programma. Het is een gezamenlijke inspanning om de groenteconsumptie bij kleuters te stimuleren. Meer dan 1000 kinderen op kinderdagverblijven in de regio doen actief mee. Het doel is om de kennis over groenten te vergroten en gezondere eetgewoontes te bevorderen.

 • Resultaat onderzoek Wezepse Heide / Vuursteenberg

  26 januari 2024

  De bezoekers van de Wezepse Heide / Vuursteenberg beoordelen het natuurgebied als aantrekkelijk, goed bereikbaar en rustig. Dit blijkt uit het bezoekersonderzoek dat (afgelopen zomer en herfst) in dit gebied is gehouden.

 • Hulp bij energieadvies of tuin klimaatvriendelijk maken

  23 januari 2024

  Wilt u energie besparen, maar u weet niet precies hoe? Of bent u benieuwd waar die vervelende tocht vandaan komt? Onze energiecoach komt graag bij u langs en maakt een warmtebeeldscan om daarna het energiecoachgesprek te vervolgen.

 • Terugblik activiteiten jongeren 12-18 jaar in de gemeente Oldebroek

  23 januari 2024

  In december en de Kerstvakantie deden tientallen jongeren tussen de 12 en 18 jaar mee aan verschillende activiteiten. Deze waren speciaal voor hen georganiseerd vanuit het preventieakkoord door Nummer 13, Goed Bezig en de gemeente Oldebroek.

 • Nieuwe Nederlanders verwelkomd door burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

  23 januari 2024

  Op donderdag 18 januari 2024 zijn drie inwoners van de gemeente Oldebroek door de naturalisatieprocedure Nederlander geworden.

 • Stremming spoorwegovergangen Keizersweg, Ruitersveldweg en Vogelzangveldweg op 3 en 4 februari

  23 januari 2024

  Gedurende deze periode worden in opdracht van ProRail werkzaamheden uitgevoerd aan de bovengenoemde overwegen. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid.

 • Congres voor ondernemers over cybercriminaliteit

  23 januari 2024

  Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en het cybercrimeteam van de Politie Eenheid Oost-Nederland organiseren donderdag 8 februari 2024 een congres over cybercriminaliteit. Ook ondernemers uit de gemeente Oldebroek kunnen zich hiervoor aanmelden. Locatie van het congres ‘Better Safe Than Sorry’ is Omnisport, de Voorwaarts 55 in Apeldoorn.

 • Maandag 22 januari: vervolg gecombineerde raadscommissies Financiën & Bedrijfsvoering en Samenleving & Bestuur

  19 januari 2024

  De commissievergadering van donderdag 18 januari 2024 is geschorst na agendapunt 02a. Maandag 22 januari 2024 wordt de vergadering vervolgd vanaf agendapunt 3. De vergadering start om 19.30 uur.

 • Live meekijken met de commissievergadering

  18 januari 2024

  Op donderdag 18 januari 2024 om 20.00 uur is er een gecombineerde vergadering van de raadscommissies Financiën & Bedrijfsvoering en Samenleving & Bestuur. U kunt de vergadering online volgen.

 • Live meekijken met de commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving

  17 januari 2024

  Op woensdag 17 januari 2024 vergadert de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving, aanvang 19.30 uur

 • Inloopavond over drie bestemmingsplannen in de Brinkhof

  16 januari 2024

  Ongeveer 100 belangstellenden hebben donderdagavond de inloopavond over drie ontwerpbestemmingsplannen in MFC de Brinkhof in Wezep bezocht. Zij lieten zich bijpraten over de woningbouwplannen op de Brink, het huisvestingsplan voor jongeren aan de Mariënrade en de realisatie van een nieuwe entree van bedrijvenpark H20.

 • Let op bij rioolverstopping

  16 januari 2024

  Als u last heeft van een verstopt riool, probeert u eerst te onderzoeken waar het probleem zit. Bij een verstopping op uw eigen terrein schakelt u zelf een loodgieter in. Als de verstopping op gemeentegrond zit, kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Dorps- en wijkgroepen inspireren elkaar tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

  16 januari 2024

  Ruim veertig personen bezochten vorige week de nieuwjaarsreceptie voor dorps- en wijkgroepen en het Platform Individuele Ondersteuning (PIO) in MFC Hart van Oosterwolde. Met op het programma een buffet met soep en broodjes, een pubquiz, presentaties van eigen plannen en activiteiten en ter afsluiting een drankje. Deze Oldebroek voor Mekaar bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente.

 • Inzameling kerstbomen en vuurwerkafval opnieuw een succes

  16 januari 2024

  Afgelopen woensdagmiddag zijn er bijna 750 kerstbomen en volle zakken met vuurwerkafval ingeleverd bij de diverse inzamellocaties in de gemeente. Net als voorgaande jaren waren de buitendienst en buurtbewoners druk met het opruimen.

 • Start uitvoering Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe

  10 januari 2024

  Op dinsdag 9 januari 2024 hebben zes bestuurlijke partners de samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe ondertekend. Het zijn de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek, de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe. In deze samenwerkingsagenda zetten zij de koers uit voor de korte en lange termijn.

 • Oldebroek verduurzaamt

  09 januari 2024

  Lees de interviews met energiecoach Paul en inwoner Eddie.

 • Vaccineren tegen Meningokokken ACWY

  09 januari 2024

  GGD Noord- en Oost-Gelderland start in januari weer met vaccineren tegen Meningokokken ACWY. Alle jongens en meisjes en krijgen in het jaar dat ze 14 worden een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte (MenACWY). In deze uitnodiging staat hoe je een afspraak kan maken voor de vaccinatie.

 • Voorkom koolmonoxidevergiftiging

  09 januari 2024

  Elk jaar sterven in ons land weer mensen aan een CO-vergiftiging. Neem daarom voorzorgsmaatregelen om het risico op zo’n vergiftiging te minimaliseren.

 • Vergaderingen raadscommissies januari 2024

  09 januari 2024

  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U bent welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 17 januari en donderdag 18 januari bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook online volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending’.

 • Gemeentehuis gesloten op maandagochtend 8 januari 2024

  04 januari 2024

  Op maandag 8 januari is het gemeentehuis gesloten tot 11.00 uur in verband met een personeelsbijeenkomst.

 • Burgemeester Haseloop blikt positief terug op jaarwisseling

  03 januari 2024

  De jaarwisseling in Oldebroek is relatief rustig verlopen. Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing: “Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan en er is minder schade aangericht dan vorig jaar. Bovendien was er sprake van een prettige en gezellige sfeer. Ik blik daarom positief terug op deze jaarwisseling en wil iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet!”

 • Senioren inloopmiddag Oosterwolde

  02 januari 2024

  Op woensdag 10 januari wordt er in het MFC Hart van Oosterwolde weer een gezellige senioren inloopmiddag georganiseerd. Willemien van Gelder-Regterschot verzorgt een muzikale middag met oud-Hollandse liederen.

 • Inloopavond Oldebroek West 3 op 9 januari 2024

  02 januari 2024

  In Oldebroek komt een nieuwe wijk: Oldebroek West 3. Deze wijk komt ten zuiden van de Hagen, tussen de Feithenhofsweg en de Rustenburgsweg. De komende jaren worden hier circa 215 woningen gebouwd.

 • Inloopavond ruimtelijke ontwikkelingen in Wezep op 11 januari 2024

  02 januari 2024

  De gemeente werkt aan meerdere ruimtelijke ontwikkelingen in Wezep; de realisatie van een complex voor Jongerenhuisvesting aan de Mariënrade, de Entreelocatie bedrijvenpark H2O en woningbouw op de locatie De Brink.

 • Nieuwe Omgevingswet in werking getreden

  02 januari 2024

  Op 1 januari is de Omgevingswet in werking getreden. Dit is een belangrijke nieuwe wet die gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Deze wet vervangt oude wetten gericht op bijvoorbeeld wonen, bodem, milieu, natuur en water. Bent u van plan om iets in de leefomgeving te veranderen? Dan moet u als inwoner, ondernemer of andere belanghebbende rekening houden met de Omgevingswet.