Gratis opleiding en bijscholing voor werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle

Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich vanaf nu gratis laten (bij-)scholen. Dit initiatief is ontstaan vanuit de campagne Upgrade Jezelf, onderdeel van Regio Zwolle. Ook de gemeente Oldebroek doet mee aan dit initiatief, net als negentien andere regiogemeenten (en de vier provincies.

Voor de coronacrisis was de scholingsmogelijkheid voor medewerkers vanuit deze campagne al beschikbaar via (potentiële) werkgevers. Nieuw is dat individuele inwoners / medewerkers zich nu rechtstreeks kunnen aanmelden. Ook is de regeling voor werkgevers gunstiger gemaakt. Zo kunnen zij voor een onbeperkt aantal medewerkers een aanvraag indienen, is de scholingstermijn verlengd en is het opleidingsniveau niet meer begrenst. De aanvragen gaan zowel voor inwoners als werkgevers via het zogeheten Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

Opleidingen

Wie belangstelling heeft voor om- her- of bijscholing heeft mogelijkheden voor cursussen, trainingen en opleidingen die aansluiten bij de behoeften van de huidige arbeidsmarkt en werkgevers. Men kan denken aan een cursus digitale vaardigheden of omscholing tot leraar, verzorgende, logistiek medewerker of ICT-medewerker. 

Aanvragen en voorwaarden

De kosten voor (bij-)scholing worden betaald uit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Aan de financiering van cursussen, trainingen en opleidingen door het Ontwikkelfonds Regio Zwolle zijn voorwaarden verbonden: de aanvrager woont in een van de negentien regiogemeenten van Regio Zwolle en heeft voorafgaand een gesprek met een loopbaancoach van Leren en Werken. De opleiding wordt aangeboden door een erkende opleider en de aanvraag bedraagt maximaal € 5.000,- en wordt voor de start van de scholing ingediend. Meer informatie is te vinden op www.upgradejezelfregiozwolle.nl

In het belang van inwoners en ondernemers investeert de gemeente Oldebroek jaarlijks in de Human Capital Agenda. Dit is een van de vijf opgaven van de Regio Zwolle. De campagne Upgrade Jezelf draagt bij aan de versterking van het economisch klimaat van Regio Zwolle en dus ook van de gemeente Oldebroek.