Interessant en dankbaar vrijwilligerswerk bij Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Noord-Veluwe zet zich in voor kinderen die opgroeien in moeilijke financiële omstandigheden. Als kinderen daardoor bijvoorbeeld geen lid kunnen worden van een sportclub, geen muzieklessen kunnen nemen, hun verjaardag niet kunnen vieren of niet mee kunnen met een excursie, kan Leergeld financieel ondersteunen.

Gezinnen kunnen deze ondersteuning aanvragen bij Leergeld. Zij krijgen dan een intermediair op bezoek. Die bekijkt wat er allemaal voor mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld bij de gemeente of andere instanties) en wat Leergeld voor dit gezin kan doen. In gemeenten waar Leergeld actief is (ook in Oldebroek) heeft Leergeld een team van deze intermediairs. De werkzaamheden van dat team worden ondersteund en aangestuurd door een coördinator. De coördinator is ook degene die beslist of een kind door Leergeld kan worden geholpen en zo ja, hoe. 

Voor Oldebroek is Leergeld op zoek naar een nieuwe coördinator. 

Belangstelling? 

Als nieuwe coördinator maakt u kennis met het bestuur van Leergeld, uw intermediairs en met uw collega-coördinatoren in Hattem, Heerde en Epe. Verder krijgt u een opleiding en wordt u ingewerkt. Leergeld is een vrijwilligersorganisatie. U verdient dus geen salaris, maar u krijgt een computer en een vergoeding voor gemaakte kosten.
Belangstelling voor dit dankbare werk? Kijk op onze website leergeldnoordveluwe.nl of stuur een mailtje naar leergeldoldebroek@gmail.com.