Wijzigingen in subsidieregels vanaf 2021

Verenigingen van ten minste 10 leden kunnen jaarlijks subsidies aanvragen voor hun activiteiten. Ieder jaar bekijkt het college van B&W de regelgeving voor alle subsidieaanvragen. De regels zijn opgenomen in het document ‘Nadere regel subsidies’. Het college heeft op 7 juli 2020 een gewijzigde ‘Concept Nadere regel subsidie’ vastgesteld.

Hierin zijn de activiteiten omschreven waarvoor vanaf 1 januari 2021 subsidie beschikbaar is en welke voorwaarden er aan verbonden zijn. Op deze ‘Concept Nadere regel subsidie’ kunt u reageren, voordat het college de regels aan de gemeenteraad aanbiedt. Uw reactie wordt betrokken bij de uiteindelijke regel. De gemeenteraad stelt deze uiteindelijke gewijzigde ‘Nadere regel subsidie’ vast.

Wilt u reageren?

Iedereen die een subsidie ontvangt of wil aanvragen bij de gemeente Oldebroek kan voor 31 augustus 2020 schriftelijk of mondeling een reactie geven. Het gaat om subsidies die aangevraagd worden door verenigingen en stichtingen vanaf € 500-. Het gaat dus niet om persoonlijke budgetten.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met team Samenleving via 0525 63 82 00 of bvdbrink@oldebroek.nl. Een schriftelijke reactie kan per post of digitaal aangeleverd worden via bovenstaand emailadres. Alle reacties worden meegenomen bij de definitieve vaststelling door het college en de gemeenteraad. Bekijk het document Concept Nadere regel subsidie (pdf, 241kb). Het ligt ook ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek.