Wat heeft de gemeenteraad besloten op 7 juli 2022?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 7 juli 2022 de volgende besluiten genomen.

Na de beschouwingen van de raadsfracties over het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie van ChristenUnie, CDA en SGP, zijn de wethouders na stemming door de gemeenteraad benoemd en door de burgemeester beëdigd. Dat betreft mw. E.G. Vos-van de Weg (ChristenUnie), dhr. B. Flier (CDA) en dhr. B. Engberts (SGP). Bij dhr. Engberts heeft de raad tevens besloten tot ontheffing van het woonplaatsvereiste, aangezien dhr. Engberts zijn woonplaats buiten de gemeente Oldebroek heeft.
De stemuitslag was voor alle drie de wethouders 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 7 juli 2022. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, telefoonnummer (0525) 638200.